Uhanalaisten lajien lista muuttumassa

Ympäristöministeriössä on valmistunut ehdotus Suomen uhanalaisten ja rauhoitettujen lajien listan saattamisesta ajan tasalle. Uhanalaisten lajien listalta poistuisi 508 lajia ja sinne tulisi 618 uutta lajia. Erityisesti suojeltavien lajien listalta poistuisi 82 lajia ja mukaan tulisi 205 uutta lajia.

luonto

Siten uhanalaisten lajien lista kasvaisi 110:llä ja erityisesti suojeltavien 123 lajilla. Pääosin muutokset koskevat selkärangattomia eläimiä sekä sammalia.

Linnuista uusia uhanalaisia lajeja olisivat lapinsirri ja kirjokerttu. Sen sijaan listalta ehdotetaan poistettavaksi tuulihaukkaa, koska ympäristöministeriön mukaan sen kanta on riittävän vakaa.

Listalle lisättäisiin myös rantakäärme ja kaloista rantaneula. Yhtään nisäkäslajia listalta ei poistuisi eikä uusia sinne myöskään lisättäisi. Siten mm. kiistoja herättänyt liito-orava luokiteltaisiin edelleen uhanalaiseksi.

Rauhoitettujen eläinlajien listalle tulisi kuusi uutta lajia, jotka ovat kaikki hyönteisiä.

Kasviljaeista rauhoitettaisiin lumipiippo. Sen sijaan rauhoitettujen lajien listalta poistettaisiin sinivuokko, kevätesikko, imikkä, kevätlinnunherne, näsiä, tyrni ja pylväskataja.

Ne ovat olleet rauhoitettuja vain osittain, lähinnä kerääminen myyntiin on kielletty. Katajien puuainesta on saanut myös hyödyntää ja myydä puuaineksen jalostamiseksi. Tyrnin marjojen kerääminen puristimia käyttämällä on kielletty tiettyinä aikoina Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Suomessa.

Ympäristöministeriön mukaan poikkeussäännökset eivät ole sopusoinnussa nykyisten luonnonsuojelusäännösten kanssa. Toisaalta lajeja ei ole niiden yleisyyden vuoksi tarpeen rauhoittaa kokonaan, joten ne ehdotetaan poistettavaksi rauhoitettujen lajien listalta.

Lisäksi saatettaisiin ajan tasalle EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajiluettelo, koska EU:n laajentumisen myötä siihen on tullut uusia lajeja ja joidenkin liitteen lajien esiintyminen Suomessa on varmistunut viime vuosien aikana. Listan lajeja on suojeltava tiukasti ja muun muassa lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Listalle tulisivat uusina mm. pyöriäinen, isolepakko, kimolepakko, lampisiippa, vaivaislepakko ja pikkulepakko.

Ympäristöministeriö on lähettänyt ehdotuksensa lausuntokierrokselle. Lausunnot on annettava 8.5. mennessä.

YLE24