Suomen Natura 2000 -verkostoon täydennyksiä

Valtioneuvosto ehdottaa EU:n komissiolle 44 uutta luontodirektiivin mukaista aluetta, ja kahdeksaa verkostoon kuuluvaa aluetta laajennetaan. Lisäksi jo ennestään 14 Naturan piiriin kuuluvaa aluetta sisällytettäisiin erityisiksi linnunsuojelualueiksi.

luonto

Täydennykset kohdistuvat niihin luontotyyppeihin ja eläinlajeihin, joiden osalta vuoden 2003 ehdotus katsottiin puutteelliseksi. Täydennystarpeet koskevat muun muassa harvinaisten sudenkorentojen, kovakuoriaisten sekä kasvien ja sammalten esiintymiä.

Laaja-alaisin kohteista on Vantaanjoen pääuoma, joka on tärkeä vuollejokisimpukan esiintymisalue. Verkostoon liitetään myös esimerkiksi Dragsfjärdissä sijaitseva Örön harjusaari.

Linnunsuojelualueet parantavat verkostoa metsissä ja tunturialueilla sekä merialueilla esiintyvien lintulajien osalta.

Aluelisäykset edellyttävät vielä EU:n komission päätöksen, joka on odotettavissa vuoden 2006 lopulla. Suomen Natura 2000 -verkosto olisi tämän jälkeen laajuudeltaan noin 4,9 miljoonaa hehtaaria, mikä on noin 15 prosenttia maan pinta-alasta.

YLE24