VTV: Hirvikannan säätelyjärjestelmää kehitettävä

Hirvikannan säätely ei vastaa täysin sille asetettuja tavoitteita, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV arvioi. Nykyjärjestelmä takaa kyllä hirvikannan säilymisen, mutta johtaa suuriin kannan vaihteluihin ja ajoin liian suureen hirvien määrään.

luonto

Tarkastusviraston mukaan yhtenä vaihtoehtona pitäisi pohtia luopumista nykyisen kaltaisesta hirvien pyyntilupamenettelystä.

VTV kehottaa maa- ja metsätalousministeriötä pyrkimään säätelyllä kestävään minimihirvikantaan. Useat tahot pitävät 60 000 hirven talvikantaa sopivana. Nyt määrä vaihtelee 60 000:sta 110 000:een. VTV:n mukaan hirvi on valtiontaloudellisesta näkökulmasta lähinnä haitta. Se on kuitenkin saalisarvolla mitattuna Suomen tärkein riistaeläin noin 50 miljoonan euron vuotuisella liha-arvolla. - Koko yhteiskunnan näkökulmasta hirven kustannushyötyanalyysi on viime vuosien korkeilla hirvikannoilla negatiivinen. Esimerkiksi liikenteen hirvionnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle yli sadan miljoonan euron vuosittaiset kustannukset, tarkastusvirasto huomauttaa.

Alueellisten hirvitiheystavoitteiden perustaksi ehdotetaan lähinnä hirvien aiheuttamien liikennevahinkojen määrää. Myös hirvenmetsästyksen lupakäytäntöihin haluttaisiin joustavuutta.

Nykyään pyyntimäärät päätetään pääsääntöisesti jo keväällä, mutta VTV:n mielestä olisi aiheellista tarkistaa tilannetta vielä syksyisinkin. Joustavuutta onkin jo saavutettu osassa riistanhoitopiirejä myöntämällä niin kutsuttuja hyllylupia.

Lähteet: YLE24, STT