1. yle.fi
  2. Uutiset

Naisten asema on yhä heikko

Vaikka Taliban-liike syöstiin vallasta WTC-iskujen jälkimainingeissa terrorismin tukijana, fundamentalistiliike oli jo silloin kansainvälisesti mustalla listalle naisten olemattomien oikeuksien vuoksi.

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vajaat neljä vuotta myöhemmin Afganistanin uusi perustuslaki määrittelee naisen miehen kanssa tasaveroiseksi olennoksi, mutta käytäntö periytyy yhä historian hämäristä.

Afganistanilaisessa yhteiskunnassa nainen on perinteisesti miehen omaisuutta ja hänen kohtalostaan päättää suvun miesväki. Eivätkä miehet suinkaan pidä naista kalleimpana omaisuutenaan. Mikä tahansa epäilys tiukkojen sääntöjen rikkomisesta voi johtaa koviin rangaistuksiin ja oikeusprosessi on monesti vain nimellinen toimenpide.

Keväällä ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoi aviorikkojaksi epäillyn naisen saamasta kuolemantuomiosta, ensimmäisestä sitten Taliban-hallinnon kaatumisen. Nainen kivitettiin julkisesti kuoliaaksi, aviorikoksesta epäilty mies sai kertoman mukaan sata ruoskaniskua.

Järjestön raportti tämän vuoden kesältä sanookin toiveiden naisten aseman paranemisesta muuttuneen syväksi pettymykseksi. Vanhat tavat ovat palanneet, jos ne koskaan poistuivatkaan.

Naisia käytetään kauppatavarana heimopäälliköiden kiistatilanteissa. Myös kidnappaukset ja pakkoavioliitot ovat ennätyslukemissa, vaikka maa on virallisesti sitoutunut kansainväliseen sopimukseen ihmisoikeuksista.

Maassa Taliban-hallinnon aikana pelätty sharia-lain noudattamista valvova uskonnollinen poliisi jatkaa toimintaansa uudella nimellä, joskin lievennetyin valtuuksin. Poliisiin on palkattu myös naisia, jotka mm. valvovat käytöksen puhdasoppisuutta tyttöjen kouluissa.

Kaikki kansalaiset ovat toki mahdollisia virallisen opin rikkureita, mutta etupäässä kuitenkin naiset, joille on kertynyt miehiä enemmän noudatettavaa.

Naisella on arvoa vain perheen osana

BBC:n haastattelema afgaaninainen kertoo, kuinka hän törmäsi maan arkitodellisuuteen reilu vuosi sitten. Hänellä oli vahva koulutustausta ja hyvä työ, kun mies, joka oli luvannut mennä hänen kansaan naimisiin raiskasi hänet.

Saatuaan tietää asiasta naisen veli pahoinpiteli hänet, sitten raiskausväitettä vasta selvitettiin poliisiasemalla. Nainen selitti taustalla olleen hääaikeet, mutta sulhasehdokas kertoi, ettei edes tunne naista. Perheen miesväki oli raivoissaan ja poliisi käski isää häpeämään tytärtään. Kotona isä uhkasi tappaa naisen ja äiti ilmoitti, ettei voi auttaa, koska syy oli tyttäressä. Nainen pakeni.

Nyt hän elää pääkaupungin Kabulin laitamilla sijaitsevassa turvakodissa niukoilla ruoka-avustuksilla ja myymällä avustuksena saamiensa kanojen munia. Samaan turvakotiin ovat panneet viimeisen toivonsa monet yksinäiset naiset lapsineen, miehen kuoltua tai jätettyä perheensä heillä ei ole paikkaa yhteiskunnassa. Vähäistä arvostusta nauttivan turvakodin osoite pidetään tiukasti salassa.

Perheväkivaltaa kokeneiden naisten avustusjärjestön johtajan Rachel Warehamin mukaan tarina on surullisen tavallinen. Muutoksen tekee hänen mukaansa vaikeaksi perheväkivallan täydellinen sormien läpi katsominen maan oikeusjärjestelmässä.

Samalla linjalla on Amnesty. Naiset kokevat järjestön mukaan väkivaltaa pääosin aviomiestensä, veljiensä ja isiensä taholta, mutta asetelmaa tukee ja vahvistaa hallinnon ja oikeusjärjestelmän puuttumattomuus asiaan.

Järjestön johtaja Irene Khan syyttää kansainvälistä yhteisöä naisten unohtamisesta Afganistanin sodan tuoman huomion laannuttua. Hän perää kansainväliseltä rikostuomioistuimelta parin korkean profiilin tapauksen käsittelemistä viestinä siitä, ettei naisiin kohdistettuja rikoksia siedetä.

Afganistanin naisten asiain ministerin Habiba Sarabin mukaan naisten oikeuksia koskevia lakeja täytyy muuttaa, mutta myös koulutuksella tärkeä osa tilanteen parantamisessa. Maan naisista on lukutaidottomia 85 prosenttia, mikä vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan parantaa omaa tilannettaan ja osallistua kehitystyöhön.

Muutos on saatu jo alulle seuraavan sukupolven kohdalta. Yli puolet kouluikäisistä lapsista on koulun penkillä ja tyttöjen osuus on kasvussa.

Vaalit tuovat tuskin nopeaa muutosta

Naiset ovat saaneet jo nyt ääntään kuuluviin Afganistanin politiikassa, mutta tapaukset keskittyvät Kabuliin ja muihin suuriin kaupunkeihin. Järjestetyillä vaaleilla on niskassaan suuret odotukset naisten tilanteen parantamisesta.

Parlamentin alahuoneessa on perustuslain mukaan oltava neljänneksen naisedustus. Näitä 68 paikkaa on lähtenyt tavoittelemaan 582 ehdokasta. Myös jokaiseen maakuntahallintoon on lain mukaan valittava vähintään yksi nainen, suuremmissa maakunnissa useampia.

Suuri harppaus lainsäädännössä vaatisi kuitenkin myös suuren muutoksen käytännöissä. Kaikkien paikkojen täyttämisen uskotaankin muodostuvan ongelmalliseksi.

Arkisetkin asiat muuttuivat vaikeiksi naisen kampanjoidessa Afganistanin umpivanhoillisessa yhteiskunnassa.

Koska useat ehdokkaat kilpailivat yksityishenkilöinä eivätkä puolueen tukemina, kampanjarahoitus nosti seinän pystyy monen naisen kohdalla. Työssäkäyvät ehdokkaat käyttivät säästöjään ja muut saattoivat myydä omaisuuttaan. Usein rahoitus oli kuitenkin miehen takana, eivätkä kaikki ole valmiita uhmaamaan perinteitä ja perheen turvallisuutta päämäärän vuoksi, jota ympäristö saattaa pitää kerettiläisenä.

Pelkästään vaalitilaisuuksiin lähteminen vaati monilla alueilla miehen seuraa, ja kuvalliset vaalimainokset nostattivat vastarintaa konservatiivisimmilla alueilla.

Usein ehdokkaiden turvallisuus oli suoranaisesti uhattuna, eikä nainen voinut käydä kampanjaansa yksin.

Kabulilainen naisehdokas, opettaja Gul Ali Habib, piti naisten ehdokkuutta silti välttämättömyytenä: "Korkein oikeus on mullahien käsissä ja huumekauppiaat ovat jo ministeriöissä. Jos he tappavat tämän demokratian, uusi helvetti odottaa Afganistanin naisia."

Kun maan äänioikeutetuista 44 prosenttia on naisia, luulisi naisten oikeuksien olevan tärkeitä muillekin ehdokkaille jo kampanjamielessä.

Naisten parissa toimivat sitoutumattomat organisaatiot kuitenkin arvelivat, että äänioikeutetuista naisista uurnille hakeutuisi korkeintaan neljännes. Krooninen naisten lukutaidottomuus - äänestysiän saavuttaneiden keskuudessa jopa 90 prosenttia - jättää koko prosessin ja sen merkityksen hämäräksi monelle. Osa oli yksinkertaisesti peloissaan ja niistäkin, jotka äänestivät, osan epäiltiin käyttävän äänensä miesväen tahdon mukaan. Naisten asiain ministeri Habiba Sarabi uskoo myös liiallisen painostuksen johtavan helposti vastareaktioon syvään juurtuneiden asenteiden maassa. Liian nopeat uudistukset voisivat hänen mukaansa kostautua. Jos muutos on tullakseen, se tulee hitaasti ja pienin kerta-askelin. Ville Laakso, YLE24 (siirryt toiseen palveluun) >> Demokratiaa tuodaan Afganistaniin (siirryt toiseen palveluun) >> Heimovaltio suurten pelikenttänä (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: >> Uudistusten tiellä vanha valta ja huumeet

Lue seuraavaksi