Kiina yrittää kohentaa vesihuoltoaan

Kiinassa asuu 360 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole puhdasta juomavettä. Lukua yritetään pienentää yli sadalla miljoonalla vuoteen 2010 mennessä, kertoo China Daily -lehti.

Vesipulaa aiheuttavat monet tekijät. Vesilähteita käytetään liikaa niiden kapasiteettiin nähden, saasteet pilaavat vesiä ja heikkokuntoiset putket vuotavat jopa 20 prosenttia niiden kuljettamasta vesimäärästä.

Kiinan eri osia ovat koetelleet kuivuuskaudet, mitkä ovat aiheuttaneet myös suolaisen meriveden pääsyn makean veden lähteille.

Kiinan kuivassa luoteisosassa noin kaksi miljoonaa ihmistä sairastuu pikkuhiljaa juomavetensä aiheuttamaan arsenikkimyrkytykseen.

Pohjois-Kiinassa 63 miljoonaa ihmistä kärsii veden liiasta fluoripitoisuudesta, 38 miljoonalla kiinalaisella vesi on suolaista.

Asukasta kohti Kiinassa käytetään vettä vain neljäsosa maailmalla keskimäärin kulutettavasta määrästä. Jätevedestä puhdistetaan kaupungeissa alle puolet.

Vesipulaa on eniten maan pohjois- ja eteläosissa. Keskiosan tulva-alueelta kaivetaan valtavaa kanavaa tuomaan vettä pohjoiseen, esim. Pekingiin. Kanava, jonka on määrä valmistua 2010, on juomavesihankkeen ensimmäinen osa.

Ympäristöjärjestöt vastustavat kanavaa. Kaivutyö aiheuttaa suuria ongelmia, puhdasta vettä ei ole riittävästi, ja siitäkin suuri osa häviää matkalla.

Marraskuussa koilliskiinalaisessa kemiantehtaassa tapahtunut räjähdys aiheutti suuren dioksiinivuodon Songhuajokeen, joka laskee edelleen Amurjokeen Venäjän puolella. Kiinan Harbinissa neljä miljoonaa ihmistä jäi muutamaksi päiväksi ilman juomavettä. Myrkkyvirta kulkee Venäjän Habarovskin kaupungin ohi lähipäivinä.