Kristinuskossa ja islamissa on paljon yhteistä

Kristinusko, islam ja niitä vanhempi juutalaisuus ovat lähisukua. Sukulaisuus perustuu paitsi yhteen Jumalaan, myös samoihin syntyseutuihin ja moniin samankaltaisiin katsomuksiin. Historia ja politiikka ovat kuitenkin kiristäneet uskontojen välejä.

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Maailman 6,5 miljardista ihmisestä noin kolmannes eli reilut kaksi miljardia on kristittyjä. Muslimeja on viidennes eli hiukan yli 1,3 miljardia. Suomessa islaminuskoisia on noin 20 000. - Olennaisin yhteinen piirre islamissa ja kristinuskossa on usko Jumalaan, joka on luonut maailman. Ihminen taas on vastuussa teoistaan Jumalalle, sanoo akatemiaprofessori Heikki Räisänen. – Molemmissa uskonnoissa korostuu eettinen paatos: ihmisen on elettävä oikein suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Lisäksi islamia ja kristinuskoa yhdistävät usko kuolemanjälkeiseen elämään sekä tärkeässä asemassa olevat pyhät kirjat eli Raamattu ja Koraani. Molemmat uskonnot tuntevat muun muassa enkelit ja jumalallisia ilmoituksia saaneet profeetat. Yhteisiä hahmoja ovat esimerkiksi Abraham, Mooses ja enkeli Gabriel. Islamin alkuaikoina uutta uskontoa pidettiin joskus kristillisenä harhaoppina. Siinä näkyy, että uskontojen läheinen yhteys tajuttiin jo tuolloin, Räisänen huomauttaa. Muslimit moittivat kolminaisuutta, kristityt naisen asemaa

Tärkein ero islamin ja kristinuskon välillä on suhtautuminen Jeesukseen. Jeesus on Koraanissa yksi suurista profeetoista ennen Muhammedia. Islam on kuitenkin jyrkästi sitä mieltä, että ainoan Jumalan rinnalle ei saa asettaa ketään muuta.

Islam pitää kristillistä kolminaisuusoppia suorastaan jumalanpilkkana, kertoo Räisänen. - Kristityt taas ovat olleet loukkaantuneita siitä, että Jeesuksen jälkeen tulikin vielä uusi profeetta, joka sanoi tuovansa paremman ilmoituksen tai ainakin korjaavansa sen, mikä kristittyjen ilmoituksessa meni vikaan.

Koraani on lakihenkisempi kuin Uusi testamentti ja muistuttaa sikäli enemmän Vanhaa testamenttia. Koraanissa annetaan selkeitä sääntöjä siitä, mitä yhteiselämä edellyttää ja korostetaan vaatimusta auttaa köyhiä.

Esimerkiksi pukeutumisohjeet sen sijaan ovat epämääräisiä, ja naisten hunnutusohjeet ovat myöhempää perinnettä, sanoo Räisänen.

Islamin tutkimuksen professorin Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan islamissa mies on perheen pää.

- Koraani korostaa, että miehen täytyy olla tasapuolinen vaimoilleen, Koraanihan sallii neljä vaimoa. Myös yleinen vaatimus hyvään kohteluun näkyy Koraanissa. Koraani antaa paljon mahdollisuuksia tulkita, että naisen asema on miehen alapuolella, Hämeen-Anttila toteaa. Räisänen tarkentaa, että Koraani on peräisin 600-luvulta. - Omana aikanaan Koraani merkitsi naisen aseman parantumista. Koraanissa esimerkiksi säädetään, että nainen saa periä puolet siitä mitä mies perii. Se ei kuulosta meistä tasa-arvoiselta, mutta sitä ennen nainen ei ollut perinyt yhtään mitään. Tulkintaperinne erottaa kristittyjä ja muslimeja

Muslimien ja kristittyjen pyhissä kirjoissa ei ole niinkään suurta eroa kuin siinä, miten niihin suhtaudutaan, katsoo Hämeen-Anttila. Hänen mielestään suurin ero uskontojen harjoittamisen välillä johtuu siitä, että kristillinen maailma sivuuttaa valtaosan siitä, mitä Raamattu sanoo.

- Vanhassa testamentissa Jumala muun muassa käskee hävittämään alkuperäisasukkaat viimeiseen mieheen ja myymään naiset ja lapset orjiksi. Tuollaista emme miellä kristilliseksi. Uudessa testamentissa taas on äärimmäisiä vaatimuksia, esimerkiksi syntiin viettelevä silmä pitäisi repiä irti. Monellekaan ei tule mieleen toteuttaa sitä, hän sanoo.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa yleisen käsityksen mukaan Raamattu ja varsinkin Uusi testamentti on kertomus Jumalan ilmoituksesta, jonka ihmiset ovat kirjoittaneet vuosisatojen aikana.

Islam taas pitää arabiankielistä Koraania Jumalan ilmoituksena, joka on säilynyt sanasta sanaan, vaikka sitä ei merkittykään heti tuoreeltaan muistiin. Sananmukaisesti totta on myös elämänohjeiksi tarkoitettu perimätieto profeetta Muhammedin elämästä.

Islamissa kuten kristinuskossakin on tietenkin oppikiistoja ja erilaisia näkemyksiä. Osa väestä tulkitsee pyhiä tekstejä väljästi ja osa tiukasti.

Keskivertomuslimi kuitenkin noudattaa ainakin joitain vanhoja säädöksiä ja lukee Koraania. Raamattua säännöllisesti lukeva rivikristitty taas lienee harvinaisempi tapaus.

Ympäröivä yhteiskunta lyö leimansa uskontoihin Miksi kristinusko sitten on erkaantunut Raamatun säädöksistä kauemmaksi kuin islam omistaan? Akatemiaprofessori Räisäsen mukaan selitys piilee kulttuurien sekoittumisessa. - Oikeastaan kristinuskoa ei olisi syntynyt, jos se ei olisi irtautunut juutalaisten säädösten noudattamisesta, Räisänen katsoo. - Kristinusko alkoi juutalaisena herätysliikkeenä. Kun se levisi niin sanottujen pakanoiden keskuuteen, luovuttiin ensin ympärileikkauksesta ja sitten ruokasäädöksistä. Vanhoista säännöistä kuten sianlihan syöntikiellosta kiinni pitävä islam muistuttaakin enemmän juutalaisuutta kuin kristinuskoa. - Teologisesti islam ja juutalaisuus ovat hyvin lähellä toisiaan. Politiikka ja historia ovat saaneet ne näyttämään verivihollisilta. Esimerkiksi Suomessa islam ja juutalaisuus ovat silti tulleet erittäin hyvin toimeen keskenään, samoin kuin kristinuskon kanssa, muistuttaa Räisänen.

Arjessa muslimeja ja kristittyjä yhdistää eri maissa etenkin yhteiskunta. Mitä kauemmin muslimi on asunut Suomessa, sitä vahvemmin hän identifioituu suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta jos kotimaa onkin köyhä, väestä iso osa lukutaidottomia ja vuosisatoja vanhat tavat voimissaan, uskonnon nimissä voi olla aivan tavallista tehdä kunniamurhia ja tyttöjen ympärileikkauksia.

Uskontoina kristinusko ja islam eivät voi joutua sotajalalle toistensa kanssa, vakuuttaa Jaakko Hämeen-Anttila. Kokonaan toinen asia on, missä mennään islamilaisen maailman ja lännen dialogissa. Siinä on paljon ongelmia, mutta ne eivät liity uskontoon vaan politiikkaan, Hämeen-Anttila huomauttaa.

>>> Islam on monikasvoinen uskonto (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)Anna Simojoki, YLE24 (siirryt toiseen palveluun) Suomenkielinen islam-opas verkossa (siirryt toiseen palveluun) Suomen kristillisten kirkkojen verkkosivusto (siirryt toiseen palveluun)