1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Suurista joista vain kolmannes virtaa vapaana

Enää kolmannes maailman pisimmistä 177 joesta virtaa vapaasti, ympäristöjärjestö WWF kertoo tuoreessa raportissaan. Jäljellä olevistakin vapaista suurista joista neljännestä uhkaa suitsiminen 15 vuoden sisällä, järjestö sanoo.

luonto

Yhä vapaista suurista eli vähintään tuhat kilometriä pitkistä joista vain 21 on sellaisia, jotka ovat suoraan yhteydessä mereen. Loput 43 ovat muiden suurten jokien kuten Kongon, Amazonin ja Lenan sivujokia.

Eniten vapaana virtaavia suuria jokia on Aasiassa, jossa myös on eniten kaikista suurista joista. Suhteellisesti eniten vapaita suuria jokia on kuitenkin Etelä-Amerikassa. Sen 37 suuresta joesta vapaita on 54 prosenttia, Aasian 59 joesta 37 prosenttia.

Euroopassa Uralin länsipuolisella alueella on viisi vapaata suurta jokea, kun kaikkiaan maanosassa suuria jokia on 18. Vapaista joista vain yksi, Komin tasavallassa sijaitseva Petshorajoki, on suoraan yhteydessä mereen, muut ovat suurten jokien sivujokia.

Myös koko maailman vapaista suurista joista enemmistö on sivujokia. Pelkästään Amazonin alueen jokien osuus on 20 prosenttia. Venäjän kaukoidässä sijaitsevien Lenan, Jenisein ja Amurin sivujokien osuus on niin ikään yhteensä 20 prosenttia.

WWF:n mukaan suurten jokien suitsiminen padoin, suluin ja tulvarakennelmin saattaa johtaa siihen, että maapallo menettää jälleen yhden luonnonilmiön ymmärtämättä täysin, mitkä ovat menetyksen kustannukset. Järjestö huomauttaa, että jokien suitsiminen tuo ongelmia niin vesihuoltoon, puhtaanapitoon, maatalouteen kuin kalastukseenkin.

Vapaana virratessaan joet myös säätelevät saaste- ja sakkautumistasojaan. Padot puolestaan voivat supistaa jokien luontaisia kalakantoja, mikä vaikuttaa kalansaaliiden määrään ja siten ihmisten toimeentuloon.

Lisäksi ihmisten jokiin rakentamat esteet ovat uhka monien eläinlajien hyvinvoinnille, kuten Amazonin ja Mekongin suurille monnipopulaatioille, Gangesin delfiineille ja itäafrikkalaisen Marajoen gnuille, WWF muistuttaa.

YLE24

Lähteet: WWF:n raportti

Lue seuraavaksi