Järviruo'osta rakennusmateriaalia ja energiaa

Etelä-Suomen merenlahdilta kerätään tämän kuun aikana koneellisesti järviruokoa, joka on tarkoitus käyttää hyväksi rakentamisessa. Korjuu on osa EU-hanketta, jonka tavoitteena on edistää ruokojen hyötykäyttöä.

luonto

Ruokoa korjataan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa EU-hankkeessa "Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa".

Korjuualueina ovat Östersundomin lahti Sipoossa, Halikonlahti Salossa ja Halikossa sekä Krottilanlahti Turun Ruissalossa.

Kerätty ruoko käytetään projektiin liittyvien kattorakennuskurssien materiaalina eri puolilla Etelä-Suomea. Turussa ruokoa käytetään mm. kivikautisen kodan katon uusimiseen Kuralan Kylämäellä ja Salossa virkistysaluerakenteisiin Vuohensaaressa.

Ruovikoita monin paikoin liikaa Ruovikoita on Suomessa nykyisin monin paikoin liikaa, Uudenmaan ympäristökeskus sanoo. Ruovikot häiritsevät liikkumista ja heikentävät merenrantaniittyjen kasvi- ja eläinlajien elinmahdollisuuksia. Toisaalta ruovikoituminen on tuonut mukanaan uutta lajistoa ja hyödyntämismahdollisuuksia. Ympäristökeskus toteaakin, että ruovikkoa tulee säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta tärkeissä paikoissa. Tosiilla alueilla sitä voidaan hyödyntää kertaluonteisesti tai jatkuvasti tai se voidaan kokonaan poistaa. Nyt meneillään olevassa hankkeessa pyritään löytämään sopiva ruovikoiden poiston ja säilyttämisen tasapaino lajien ja luontotyyppien suojelun, virkistyskäytön ja vesiensuojelun kannalta. Käyttöä rakentamisessa ja energiantuotannossa Suomessa järviruokoa kasvaa runsaasti, mutta sitä ei hyödynnetä juuri lainkaan. Virossa hyödyntäminen on sen sijaan laajaa, ja niputettua järviruokoa viedään myös mm. Hollantiin, Tanskaan ja Saksaan. Ympäristökeskuksen mukaan ruoko on hiljainen, hengittävä ja hyvin lämpöä eristävä materiaali, jonka paloturvallisuus on puun luokkaa. Rakennusmateriaaliksi kelpaavan ruo'on pitää kuitenkin olla tasalaatuista ja oikean pituista. Kaikenlaista ruovikkomassaa voi sen sijaan kerätä bioenergiaksi. Ruovikkohankkeessa tehdäänkin sekä Suomessa että Virossa poltto-, pelletti- ja brikettikokeita. YLE24