1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Itsenäisyys toi pettymyksen

Vaikka ristiretket edelleen ovatkin muslimeilla hyvässä muistissa, paljon suurempaa suuttumusta on herättänyt ja herättää edelleen siirtomaa-aika, jolloin lähinnä Britannia ja Ranska laajensivat vaikutuspiiriään innokkaasti Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan muslimimaihin.

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Melasuo muistuttaa, että siirtomaa-ajan vaikutukset näkyvät edelleenkin vahvasti Lähi-idän arjessa – esimerkiksi Israelin valtio ei olisi voinut syntyä ilman eurooppalaista kolonialismia ja siirtomaaimperiumia, hän sanoo.

Islamintutkija Irmeli Perho sanookin, että historian painolastin vuoksi muslimit tuntevat olevansa länsimaiden uhreja, mikä näkyy myös muslimien reaktioissa.

Siirtomaiden itsenäistymisaalto alkoi Lähi-idässä ensimmäisen maailmansodan myötä, ja koko kolmatta maailmaa koskien toisen maailmansodan jälkeen. Pyrkimyksenä oli rakentaa uusia uljaita siirtomaaorjuudesta vapautuneita yhteiskuntia.

Melasuon mukaan 1960-luvun lopulta aina 1980-luvulle asti entisissä siirtomaissa vallitsikin toivon ja tulevaisuuden uskon aika. Näissä maissa uskottiin nopeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja taloudelliseen kehittymiseen, mutta toiveet osoittautuivat ylimitoitetuiksi.

Uusi poliittinen järjestelmä usein epäonnistui ja jäi pelkäksi haaveeksi. Seurauksena oli syvä pettymys näiden maiden kansalaisissa, joiden kiinnostus poliittiseen toimintaan hiipui.

Kun poliittiset puolueet ja kansallismieliset vastarintaliikkeet eivät onnistuneet täyttämään kansalaisten toiveita paremmasta tulevaisuudesta, tilalle astuivat uskontoa hyväkseen käyttävät liikkeet, Melasuo sanoo.

Islamilaisissa maissa nämä liikkeet yrittivät käyttää tilaisuutta hyväkseen saadakseen etenkin nuoria muslimeja vaikutuspiiriinsä.

Melasuon mukaan uskonnollisetkaan liikkeet eivät kuitenkaan pystyneet vastaamaan kansalaisten tarpeisiin. Tämän epäonnistumisen seurauksena voi olla radikalisoituminen ja yksilöllisen uskon nousu - ja tässä piilee vaara, Melasuo muistuttaa: jos sen enempää uskonnollisella kuin poliittisellakaan auktoriteetilla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa yksilön toimintaan, seuraukset ovat arvaamattomat.

Samanlaista kehitystä on havaittavissa myös Britanniassa, missä viime kesän metroiskujen tekijät olivat Britanniassa syntyneitä muslimisiirtolaisten jälkeläisiä; kun yhteiskunnalla ei tunnu olevan mitään tarjottavaa, ääriradikaalisuus alkaa kiehtoa.

Mia Gertsch (siirryt toiseen palveluun) Ristiretkien pitkä varjo (siirryt toiseen palveluun) Kylmän sodan perintö (siirryt toiseen palveluun) Hyvä paha öljy (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Monikasvoinen islam

Lue seuraavaksi