1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Porojen jäkälälaitumet vähentyneet

Porojen luontainen talviravinto, parhaat jäkälälaitumet eli metsämaan kuivat kankaat ovat vähentyneet 25 vuoden aikana rajusti poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa, kertoo Metsäntutkimuslaitos Metla.

Luonto

Poronjäkälien peittävyys ja biomassa ovat vähentyneet seurantajakson aikana kangasmailla 80 - 90 prosenttia. Varttuneiden ja vanhojen metsien pinta-ala on pienentynyt 28 prosenttia, mutta naavojen ja luppojen määrä noussut hieman. Tuoreiden kankaiden osuus metsämaan kankaista on puolestaan kaksinkertaistunut. Metsälauhan biomassa on laskenut voimakkaasti tuoreiden kankaiden lisääntymisestä huolimatta. Metlan mukaan metsälauhan vähentymistä sekä naavojen ja luppojen lisääntymistä selittää ainakin osittain nuorten metsien tihentyminen. Tulokset perustuvat Metlan talvilaitumien seurantaan, jota on tehty koealoilla 1970-luvulta alkaen. Erikoistutkija Eero Mattilan mukaan talvilaidunten nykytila ja muutos huonompaan suuntaan viittaavat siihen, ettei nykyisen poromäärän ylläpito luontaisen talviravinnon varassa ole mahdollista jatkossakaan. Alueella poroja on talvisin keinoruokittu ja tarhattu jo 1960-luvulta lähtien. Poronjäkälät vähentyneet myös Inarissa Metla on tutkinut porojen talvilaitumien kuntoa myös Ylä-Lapissa vuosina 1978 ja 2004 metsäinventointien yhteydessä. Vuonna 2004 poronjäkäliä arvioitiin olevan Inarissa alle puolet 26 vuotta aikaisemmin arvioidusta määrästä. Utsjoella ja Enontekiöllä suuria eroja ei ollut. Lupot ja naavat ovat lisääntyneet Inarissa ja Enontekiöllä, mutta Utsjoella niitä ei koealoilla esiintynyt kummankaan arvioinnin aikana. Metsälauha on vähentynyt Inarissa ja Utsjoella, mutta lisääntynyt selvästi Enontekiöllä. YLE24