Lukioihin suunnitteilla suullisen kielitaidon kurssi

Opetusministeriön työryhmä esittää, että lukioiden opetussuunnitelmiin sisällytettäisiin vieraan kielen suullisen taidon kurssi.

Kotimaa

Sen mukaan suullisen kielitaidon arviointi tulisi saada nykyistä selvemmin osaksi opetussuunnitelmaa muuttamalla toinen vieraan kielen A- ja B1-oppimäärien syventävistä kursseista suullisen taidon kurssiksi. Kurssin aikana opettaja arvioi opiskelijan kielitaidon.

Aluksi suullisen kielitaidon kurssi olisi vapaaehtoinen, mutta seuraavassa opetussuunnitelman perusteiden uudistuksessa siitä tulisi pakollinen. Samalla suullisen kielitaidon kurssit tulisivat myös valinnaisiin kieliin.

Työryhmä pohti myös mm. opiskelijan suullisen kielitaidon arvioinnin toteuttamista osana ylioppilastutkinnon kielikokeita, mutta ei pitänyt sitä realistisena vaihtoehtona. Syynä on se, että kokeen järjestäminen tasapuolisesti ja luotettavasti olisi ongelmallista ja lisäksi kallista.

Työryhmä luovutti muistionsa aamupäivällä opetusministeri Antti Kalliomäelle.

Lähteet: YLE24