Manninen edistäisi vuokra-asumista

Asuntoasioista vastaava alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (kesk.) haluaisi parantaa edullisten vuokra-asuntojen saatavuutta.

Kotimaa

Manninen ehdottaa pikaisia toimia, jotta kiinnostus kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamiseen kasvaisi.

Manninen poistaisi vanhojen ARA-vuokra-asuntojen tulorajat sekä kehittäisi uuden korkotukijärjestelmän, jonka rajoitukset olisivat nykyistä lievemmät. Valtion tukema ARA-asuntokanta koostuu arava- tai korkotukilainoitetuista vuokra-asunnoista, asumisoikeusasunnoista ja osaomistusasunnoista.

Mannisen mielestä työmarkkinaosapuolten torstaiset esitykset asunto-ongelmien ja sitä kautta työttömyyden helpottamiseksi ovat kannatettavia, mutta eivät riittäviä.

Lähteet: YLE24