WWF: Välimeren miekkakaloista löytyi palonestoaineita

Välimeren miekkakaloista on löytynyt bromattuja palonestoaineita, joita käytetään muun muassa sähkölaitteissa ja sisustusmateriaaleista. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan tämä on yksi osoitus siitä, etteivät nykyiset kemikaalisäädökset estä haitallisia kemikaaleja kertymästä eläimiin ja ihmisiin.

luonto

WWF:n ja Siena yliopiston ympäristötieteen laitoksen selvityksessä testattiin 17 miekkakalanäytettä Italian rannikolta 28 keinotekoisen kemikaalin osalta.

Testatut kemikaalit olivat organokloorisia yhdisteitä, kuten DDT ja HCB, perfluorattuja yhdisteitä, kuten PFOS ja PFOA ja 19 erilaista PBDE-yhdistettä. Kaikki kemikaaliryhmät häiritsevät hormonitoimintaa ja ne on eläimillä liitetty neurologisiin, käyttäytymis- ja lisääntymisbiologisiin muutoksiin.

Kaikista näytteistä yhtä lukuunottamatta löytyi organokloorisia yhdisteitä sekä bromattuja palonestoaineita. Perfluorattuja yhdisteitä näytteissä ei ollut.

PBDE-palonestoaineita pääsee ympäristöön kemikaalien ja kemikaaleja sisältävien tuotteiden valmistuksen yhteydessä, tuotteen käytön aikana ja lopulta jätteenpolton yhteydessä tai kaatopaikalta.

Palonestoaineita pääsee ympäristöön vain pieniä määriä, mutta ne ovat toisaalta erittäin pysyviä ja kertyviä. Ne kertyvät rasvakudoksiin, joten ihminen voi saada niitä rasvaisista kaloista tai esimerkiksi rintamaidosta.

Sienan yliopiston tutkija Silvano Focardi korostaa, että nykyiset kemikaalien tarkkailuohjelmat koskevat lähinnä vain vanhoja kemikaaleja kuten PCB-yhdisteitä. Uusien kemikaalien, kuten palonesotaineiden esiintymisestä ja vaikutuksesta Välimereen, sen lajiehin tai ekosysteemiin ei tiedetä juuri mitään.

Haitat tulevat esiin sattumalta ja liian myöhään, ja siksi EU:lta tarvitaan tiukkaa REACH-kemikaaliasetusta, Focardi korostaa. Hänen mukaansa on selvää, että jotain on mennyt pieleen, kun televisoidemme ja sohviemme palonestoaineet päätyvät miekkakaloihin

Suomen WWF muistuttaa, että myös Itämerellä uudet kemikaalit aiheuttavat huolta. Päin vastoin kuin Välimerellä, Itämerellä on löytynyt nimenomaan perfluorattuja yhdisteitä. Eniten PFC-yhdisteitä mitattiin Tanskan ja Ruotsin Itämerialueen hylkeistä, Färsaarten pallopäävalaista sekä Suomen rannikon hauista Helsingin edustalta.

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen huomauttaa, että myös nämä kemikaalit ovat niin sanottuja uusia kemikaaleja, joiden terveysvaikutuksia ei tunnettu, kun ne otettiin käyttöön ja edelleen niistä tiedetään liian vähän.

PFC-yhdisteet ovat laaja kemikaaliryhmä, joita on käytetty 1950-luvulta lähtien kulutus- ja teollisuushyödykkeiden valmistuksessa, muun muassa kosteutta ja rasvaa hylkivissä ja tarttumattomissa pinnotteissa.

YLE24 Raportti (siirryt toiseen palveluun)