1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Erikoislääkärien eläkepoistuma kiihtyy

Suomen Lääkäriliiton mukaan nykyiset tutkintomäärät eivät riitä korvaamaan eläkkeelle jääviä erikoislääkäreitä kaikilla aloilla. Haavoittuvia aloja ovat mm. foniatria, ihotaudit ja allergologia.

Kotimaan uutiset

Työikäisiä lääkäreitä oli Suomessa vuoden alussa 17 285. Näistä 61 prosenttia on erikoistuneita ja 23 prosentilla on kahden tai useamman alan oikeudet. Keski-ikä on noin 49 vuotta ja ikärakenne vaihtelee erikoisaloittain.

Nuorista lääkäreistä liki jokainen ilmoittaa erikoistuvansa jossain vaiheessa uraansa. Valmistuminen erikoislääkäriksi kestää noin 16 vuotta.

Nykyisillä koulutusmäärillä erikoislääkärien määrä kasvaa, mutta kaikilla aloilla kasvu ei ole eläkepoistumasta johtuen riittävää.

Työvoiman ennustaminen on vaikeaa, sillä eläkeikä on noussut ja osa-aikatyö yleistynyt. Lisäksi koulutusuudistukset ja työtapojen muutokset vaikeuttavat työvoiman ennustamista.

Erikoislääkärien eläkepoistumaa ja tutkintojen lukumääriä arvioitiin Suomen Lääkäriliiton rekisteritietojen sekä tiedekuntien tutkintotilastojen avulla.

Lähteet: YLE24