"Vihreä kemia hyödyttää luontoa ja yrityksiä"

Kehitysmaiden kannattaisi alkaa nopeasti ottaa vihreä ajattelu mukaan kemian opetukseen, arvioi joukko vihreän kemian tutkijoita. Luontoa säästävät kemian keksinnöt säästävät usein rahaa, vähentävät riippuvuutta tuontiöljystä ja ennen kaikkea estävät kehitysmaita toistamasta menneisyyden virheitä ympäristön suhteen, he toteavat.

luonto

Niin sanottu vihreä kemia tarkoittaa sellaisten uusien tuotteiden ja valmistusmenetelmien kehittämistä, jotka ovat kestäviä sekä ympäristön, talouden että yhteiskunnan kannalta. Kyseessä ei ole vanhojen teknologioiden tekeminen aiempaa ympäristöystävällisemmäksi, toteaa kemisti Robin Rogers Alabaman yliopistosta.

Alan keksintöihin kuuluvat muun muassa maissista tehty ja siten luonnossa hajoava muovi, myrkyttömät liuottimet, lääketuotteiden myrkyllisten sivutuotteiden merkittävä vähentäminen sekä kenaf-kasvin kuitujen käyttö autojen valmistuksessa.

Alan tutkijoiden kehittämistä 12 vihreän kemian periaatteesta ensimmäinen kuuluukin, että on parempi ehkäistä jätettä kuin käsitellä ja puhdistaa jo luotua jätettä.

Vihreästä kemiasta potkua kilpailukyvylle? Rogers uskoo, että vihreän teknologian vallankumous tulee vastaamaan teollista vallankumousta. Hänen mukaan vihreän kemian teknologia on tavanomaista halvempaa ja parempaa, ja sitä soveltavista maista tuleekin jatkossa muita kilpailukykyisempiä. Kiinnostusta on osoittanut muun muassa Kiina, jossa kansallinen tiedesäätiö rahoittaa yli sataa vihreän kemian projektia, Rogers kertoo. Vihreästä kemiasta odotetaan merkittäviä hyötyjä myös kehitysmaille. Nykyisin kemianteollisuus perustuu suurelta osin petrokemiaan, mutta kehitysmailla ei useinkaan ole varaa yhä kallistuviin öljypohjaisiin tuotteisiin, huomauttaa brittitutkija Martyn Poliakoff Nottinghamin yliopistosta. Poliakoff itse työskentelee yhdessä etiopialaisten kemistien kanssa sellaisten sokeriruokoon perustuvien muovipussien kehittämiseksi, jotka kelpaisivat käytön loputtua karjan ruoaksi. Näin päästäisiin eroon maata roskaavista lukemattomista muovipusseista, eikä Etiopian tarvitsisi tuoda öljyä muovipussien valmistamiseksi. Belfastin yliopiston tutkija Kenneth Seddon huomauttaa lisäksi, että vihreä kemia säästää kuluja myös siksi, että myrkkyjätteiden hävittämiskulut poistuvat. Samalla, kun saasteet vähenevät, vähenee myös riski sellaisiin suuronnettomuuksiin kuin Kiinan viime marraskuun bentseenivuoto tai Intian Bhopalissa vuonna 1984 sattunut metyyli-isosyanaattivuoto. Esimerkit kannustavat Seddonin mukaan teollisuus pitääkin vihreän kemian ajatuksesta, mutta hallitukset ja akateeminen tutkimus eivät vielä ole hyödyntäneet mahdollisuuksia täysin. Kanadalaisen Queens Universityn kemian professori Philip Jessop sen sijaan huomauttaa, että kemian teollisuutta ovat ohjailleet taloudelliset rangaistukset ja sääntöjen tiukentaminen, mutta se on ollut hidas omaksumaan uutta teknologiaa. Syynä ovat olleet muun muassa olemassaolevien prosessien muokkaamisen kustannukset sekä se, että menestyksekkäitä esimerkkejä ei ole aiemmin juuri ollut. Nyt yritykset voivat jo nähdä, että ne voivat säästää paljon rahaa, Jessop toteaa. Esimerkkinä hän mainitsee lääkejätti Pfizerin, joka muutti myrkyllisiä jätteitä tuottaneen, monimutkaisen nelivaiheisen tuotantoprosessin yksivaiheiseksi ja etanolia käyttäväksi. Tämä säästi yhtiöltä miljoonia dollareita. Muut suuret lääkeyhtiöt ovat tehneet samanlaisia muutoksia, säästäneet miljoonia ja voittaneet ympäristöpalkintoja, Jessop toteaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että vihreä kemia vaatii kemisteiltä uudenlaista ajattelutapaa. Nykyinen kemia perustuu pitkälti petrokemiallisiin lähteisiin, ja nyt kemistien pitäisi oppia ymmärtämään kasvien ja muun elollisen hyvin erilaista kemiaa. Perusoppikirjoissa vihreälle kemialle annetaan Jessopin mukaan yhä vähän huomiota ja harhakäsityksenä on usein, että se on joko kallista tai tehotonta. Vihreän kemian opetus pitäisi myös saada pikaisesti mukaan kehitysmaiden kemianopetukseen, hän toteaa. Samaa mieltä on Rogers, joka huomauttaa, että on tärkeää auttaa kehitysmaita olemaan toistamasta menneisyyden ympäristövirheitä. IPS Vihreän kemian 12 periaatetta (siirryt toiseen palveluun)