Hallitus esittää energiatodistuksen käyttöönottoa

Hallitus esittää rakennusten energiatodistusten käyttöönottoa. Esityksellä pyritään kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen ja sen parantamiseen.

Kotimaa

Esityksen mukaan rakennuksen omistajan on hankittava energiankäytöstä kertova todistus, kun rakennus otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan.

Todistuksen hankkiminen on vapaaehtoista olemassa oleville omakotitaloille ja enintään kuuden huoneiston kiinteistöille sekä muun muassa vapaa-ajan asunnoille. Myös teollisuusrakennukset, suojeltavat rakennukset ja kirkot jäävät uusien vaatimusten ulkopuolelle.

Uusiin rakennuksiin energiatodistus on tulossa pakolliseksi. Uuden rakennuksen todistuksen voi antaa rakennuksen pääsuunnittelija. Olemassa olevissa asunto-osakeyhtiöissä todistus sisältyy isännöitsijätodistukseen ja sen antaa isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Energiatodistuksen antajalla tulee olla tietty säädetty pätevyys ja perehtyneisyyttä energiatodistuksen laadintaan.

Energiatodistus olisi voimassa 10 vuotta, paitsi uusien asuinkerrostalojen sekä liike- ja palvelurakennusten todistus olisi voimassa neljä vuotta.

Energiatodistuksella pyritään lisäämään rakennusten energiatehokkuutta. Energiaa kuluu muun muassa rakennuksen lämmitykseen, lämpimän veden tuottamiseen ja valaistukseen.

Lähteet: YLE 24 ,Ympäristöministeriö, STT