Käräjille uusi rikosoikeusmenettely

Käräjäoikeuksissa tuli kuun alussa, käytännössä maanantaina, käyttöön uusi, kirjallinen rikosasioiden oikeudenkäyntimenettely.

Kotimaa

Se on tavallista oikeudenkäyntiä yksinkertaisempi. Tuomari ratkaisee asian kirjallisen aineiston perusteella eikä suullista pääkäsittelyä pidetä.

Edellytyksenä menettelylle on syytetyn tunnustus sekä syytetyn ja uhrin suostumus. Menettelyä voidaan käyttää rikoksiin, joiden enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta, esimerkiksi pahoinpitely, varkaus tai kavallus.

Uudistuksella pyritään tehostamaan rikosasioiden käsittelyä.

YLE24