Hyppää sisältöön

Rajamäki: Maahanmuuttoa käsiteltävä kokonaisvaltaisesti

Sisäministeri Kari Rajamäki perää Eurooppaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa maahanmuuton käsittelemiseen.

Brysselissä EU-maiden parlamenttien yhteisessä kokouksessa tiistaina puhunut Rajamäki (sd.) korostaa, että Eurooppa tarvitsee laillista maahanmuuttoa, mutta samalla olisi ponnisteltava laittoman siirtolaisuuden torjumiseksi.

Myös suojelun tarpeessa olevat olisi osattava tunnistaa, hän sanoo.

Rajamäen mukaan laiton maahanmuutto on ongelma mm. siksi, että se johtaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia koskeviin pulmiin ja tuo mahdollisuuksia ihmissalakuljetukseen ja jopa ihmiskauppaan.

Maahanmuuttopolitiikan keskeisiä tavoitteita on EU:n alueella laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten kotouttaminen ja syrjäytymisen välttäminen, hän sanoo.

Rajamäki perää jäsenmailta myös yhteisvastuuta laittoman maahantulon kanssa kamppailevien EU-maiden auttamiseksi.

Hänen mukaansa laittoman siirtolaisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden tilanteen huomioimista. Rajamäki lupaa EU:n puheenjohtajamaana toimivan Suomen edistävän tällä saralla tehtyjä aloitteita, mm. EU-komission aloitetta nopean toiminnan asiantuntijayksiköiden luomisesta.

Siirtolaisuus puhutti lainsäätäjiä

Euroopan parlamentin ja eduskunnan järjestämässä parlamenttikokouksessa pohdittiin tiistaina muiden kysymysten ohella sitä, miten löytää tasapaino laillisten siirtolaisten kotouttamisen ja laittoman maahanmuuton kitkemisen välillä.

Istuntoon osallistunut Kanarian saarten paikallishallinnon johtaja Adán Martín Menis peräänkuulutti lisää eurooppalaista solidaarisuutta laittoman siirtolaisuuden torjuntaan.

Hänen mukaansa Kanarialla käytössä olevat voimavarat ovat riittämättömiä ja mm. uusia väliaikaisia vastaanottokeskuksia on jouduttu perustamaan sitä mukaan kun tulijoita on saapunut venelasteittain.

Kanarialla ollaan kiitollisia jo toteutuneesta yhteistyöstä, mutta ei pidä ajatella, että tehdyillä toimilla ja resursseilla voitaisiin valvoa rajoja, hän sanoi.

Martín Menis kantoi huolta myös siitä, kyetäänkö kaikille tulijoille takaamaan ihmisarvoiset olosuhteet. Etenkin lasten tilanne on huolen aiheena.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n pääjohtaja Brunson McKinley sanoi järjestönsa tukevan EU:ssa valmisteilla olevaa direktiiviä, jolla pyritään luomaan yhtenäiset periaatteet laittomien siirtolaisten palautuksiin. Ihmiset on kuitenkin palautettava heidän ihmisarvoaan kunnioittaen, hän korostaa.

McKinley korosti myös vapaaehtoisten palautusten merkitystä. Rohkaisemalla siirtolaisia palaamaan vapaaehtoisesti voidaan edistää kehitystä kohdemaassa, kun palaajat käyttävät ulkomailla hankkimiaan taitoja kotimaansa hyväksi.

EU-parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja Stavros Lambrinidis puolestaan peräsi enemmän keskustelua siitä, mitä Euroopassa jo olevien maahanmuuttajien kanssa tulisi tehdä.

Hän korosti, että myös heillä on oikeuksia ja velvollisuuksia, eikä heistä saa tehdä toisen luokan kansalaisia.

Lambrinidisin mielestä on virhe ajatella, että maahanmuuttajien kotouttamisessa on kyse vain joitakin EU-maita koskevasta paikallisesta ongelmasta. Hän painotti myös poliittisen osallistumisen helpottamisen merkitystä siirtolaisten integroimisessa.