Syke: Metsäalan ekologinen jalanjälki arvioitua pienempi

Suomen metsäsektorin ekologinen jalanjälki on Suomen ympäristökeskuksen tuoreen selvityksen mukaan ainakin kolmanneksen pienempi kuin kansainvälisesti on laskettu. Syynä ovat epätarkkuudet viennin vaikutuksen arvioinnissa.

luonto

Kansainvälisen ekologisen jalanjäljen verkoston laskelmien mukaan Suomen metsäsektorin ekologinen jalanjälki on maailman suurin. Kansainvälisissä raporteissa metsäsektorimme jalanjäljen on laskettu vuonna 2001 olleen 2,78 globaalia hehtaaria.

Suomen ympäristökeskus päätti selvittää, mistä jalanjäljen suuruus johtuu ja miten jalanjälki on kansainvälisiin raportteihin laskettu.

Suomalaistutkijat havaitsivat kansaivnälisessä laskennassa epätarkkuuksia, ja kun ne otettiin huomioon, metsäjalanjälki kutistui ainakin kolmanneksella, 1,77 globaaliin hehtaariin henkeä kohden.

Haasteellista jalanjäljen laskennassa on ympäristökeskuksen mukaan se, ettei metsätuotteiden kulutusta tilastoida, vaan sitä pitää arvioida hakkuiden, tuotannon, tuonnin ja viennin perusteella.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkija Ville Väinämö havaitsi suurimman osan metsäjalanjäljen laskentaan liittyvästä epätarkkuudesta johtuvan siitä, arvioidaanko viennin mukana muiden maiden jalanjälkiin siirtyvä osa metsänkäytöstä oikein.

Koska Suomen metsätuotannosta viedään huomattava osa, mutta eri tuotteiden vientiosuudet vaihtelevat, voi epätarkkuus johtaa Suomen metsäjalanjäljen huomattavaaan yli- tai aliarvioon.

Näin on ympäristökeskuksen mukaan myös käynyt vuoden 2001 metsäjalanjäljen laskennassa. Suurin virhe on aiheutunut paperin ja kartongin sekä massan kohdalla. Toiseksi suurin virhe on syntynyt siitä, ettei hakkeen hyödyntämistä massan valmistuksessa ole otettu huomioon.

Ympäristökeskus toteaakin selvityksensä osoittavan, että menetelmää on kehitettävä edelleen ennen kuin ekologista jalanjälkeä vodiaan käyttää laajamittaisesti kestävän kehityksen indikaattorina.

Ekologisen jalanjäljen kaltaiset indikaattorit saavat paljon kansainvälistä huomiota ja voivat vaikuttaa merkittävästi mukana olevien maiden maineeseen, keskus huomauttaa.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden ja ympäristöministeriön ohella metsäsektorin jalanjäljen laskentaan osallistui asiantuntijoita metsäteollisuudesta, kansalalisjärjestöistä ja hallinnosta.

Ekologinen jalanjälki on kanadalaisten tutkijoiden kehittämä käsite, jolla mitataan kulutuksen vaatimaa tuottavan maan pinta-alaa. Jalanjälki kuvaa sitä, montako hehtaaria tarvitaan tuottamaan kuluttamamme ruoka, kulutushyödykkeet sekä energia ja kuinka paljon rakennettua maata otamme käyttöön.

YLE24 Lisää ekologisesta jalanjäljestä Global Footprint Networkin (siirryt toiseen palveluun) sivuilla.