Mielenterveyshoito jakaa mielipiteitä

Vain viisi prosenttia psykiatreista ja psykologeista pitää mielenterveyspalveluja riittävinä.

Kotimaa

Mielenterveysalan ammattilaisista vain seitsemän prosenttia uskoo, että psykiatriseen hoitoon pääsee jonottamatta. Kolmasosa ammattilaisista uskoi lääkityksen sopivuuteen ja potilaiden rahojen riittävyyteen.

Mielenterveyskuntoutujista 80 prosenttia kokee saaneensa riittävästi mielenterveyspalveluja. Kolme neljästä sanoo olevansa tyytyväinen lääkkeiden sopivuuteen ja kaksi kolmesta uskoo rahojensa riittävän lääkkeisiin.

Omaisista runsas puolet on tyytyväinen palvelujen määrään ja laatuun sekä lääkkeiden sopivuuteen.

Tiedot ilmenevät Mielenterveyden keskusliiton TNS Gallupilla teettämästä kyselystä, johon osallistui lähes 2 000 henkilöä.

Kyselyssä haluttiin mielipiteitä myös yksittäisistä diagnooseista. Tällä kertaa kysttiin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Mielipiteet kuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten välillä eroavat toisistaan. Alle puolet kuntoutujista ja omaisista uskoo, että tauti sairastava voi asua kotonaan. Alan ammattilaisista kuitenkin neljä viidestä arvioi, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava voi asua kotonaan ja vain neljä prosenttia katsoi heidän tarvitsevan jatkuvaa sairaalahoitoa.

Mielenterveyden keskusliiton vuosittain tilaama "Ei hullumpi barometri" julkaistaan nyt toisen kerran.

Lähteet: YLE24