Komissio laajentaa selvityksiään EU-maiden rahapelilainsäädännöistä

EU-komissio laajentaa selvityksiään unionin jäsenmaiden rahapelejä ja pelimonopoleja koskevista kansallisista lainsäädännöistä. Komissio on lähettänyt selvityspyynnöt Itävallalle, Ranskalle ja toistamiseen Italialle.

Ulkomaat

Sisämarkkina- ja palvelukomissaari Charlie McGreevy vakuuttaa, ettei selvitysten tavoitteena ole vapauttaa pelimarkkinoita. Tavoitteena on ainoastaan selvittää, ovatko kansalliset lainsäädännöt yhdenmukaisia niiden EU-säädösten kanssa, jotka takaavat palvelujen vapaan liikkuvuuden.

Komissio on saanut lukuisia valituksia palveluntarjoajilta eriarvoisesta kohtelusta kansallisiin monopoleihin verrattuna. Ulkomaisten yritysten rahapelien markkinointia on rajoitettu, ja rahapelitoiminta on kielletty kokonaan muilta kuin kansallisilta monopoleilta.

Erilainen kohtelu aiheuttaa sekaannusta Useilla EU-jäsenmailla on kansallisia yhtiöitä, jotka vastaavat maan pelimarkkinoista ja haluavat suojella omia etujaan. Periaatteessa palvelut liikkuvat unionin sisällä vapaasti, mutta liikkumista saa rajoittaa, jos rajoituksilla suojataan yhteistä etua ja rajoitukset ovat yhdenmukaiset. EY-tuomioistuimen mukaan jäsenmaa ei voi vedota tarpeeseen estää kansalaisten pääsyä ulkopuolisiin palveluihin, jos se samaan aikaan yllyttää ja rohkaisee kansalaisia osallistumaan valtionyhtiöiden tai monopolien rahapeleihin. Itävallalla, Ranskalla ja Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission selvityspyyntöön. Viime keväänä komissio lähetti vastaavan pyynnön seitsemälle jäsenmaalle: Suomelle, Ruotsille, Tanskalle, Alankomaille, Saksalle, Unkarille ja Italialle. Puola verottanut laittomasti lottovoittajia EU-komissio kertoi torstaina myös, että ulkomaisia lottopalveluja on verotettu Puolassa laittomasti. EU:n mukaan ulkomaisissa lottoarvonnoissa rahaa voittaneita on verotettu korkeammin kuin puolalaisissa arvonnoissa voittaneita. Ulkomaisista lottovoitoista vero on ollut 19 - 40 prosenttia, kun puolalaisista lottovoitoista kansalaisia on verotettu joko 10 prosenttia tai ei ollenkaan.

Komissio on huomauttanut Puolaa syrjivästä verotuskäytännöstä ja pyytänyt maata lopettamaan sen, sanoo verotusasioista vastaava komissaari Laszlo Kovacs.

Puolalla on kaksi kuukautta aikaa toimia, muutoin asia saatetaan viedä EY-tuomioistuimen eteen.

Lähteet: AP, YLE24