1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suomeen ehdotetaan uutta väylävirastoa

Tiehallinto, Merenkulkulaitos ja Ratahallintokeskus pitäisi yhdistää, esittää liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen tänään luovuttamassaan muistiossa.

Pursiainen pitää Merenkulkulaitoksen asemaa kuitenkin ongelmallisena, koska sillä on tehtäviä, joita muilla virastoilla ei ole ja jotka eivät sovi uuteen virastoon. Ennen virastojen mahdollista yhdistämistä pitääkin selvittää, pitäisikö Merenkulkulaitoksen väylätuotanto eriyttää omaan liikelaitokseensa, Pursiainen sanoo.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen (sd.) katsoo, että Merenkulkulaitoksen toimintamalli on ratkaistava ennen jatkotoimia.

Kaikkien väylämuotojen vaatiman erikoisosaamisen pitää säilyä uudessakin virastossa, joten eri liikennemuotojen turvallisuustehtävät on organisoitava niin, ettei liikenneturvallisuus kärsi, Pursiainen korostaa.

Yhdistymisestä koituisi Pursiaisen mukaan merkittäviä hyötyjä: se toisi säästöjä, lisäksi yhdistetyssä väylävirastossa asioita tarkasteltaisiin kokonaisvaltaisesti. Tämä puolestaan parantaisi väyläverkoston laatua, palvelutasoa sekä väylänpidon tehokkuutta, Pursiainen uskoo.

Nykyisin eri liikennemuotoja palvelevat virastot kilpailevat resursseista keskenään.