1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Perhebarometri: Isät haluavat viettää aikaa lastensa kanssa

Nykyajan isille yhteinen aika perheen ja lapsen kanssa sekä hellyyden ja rakkauden osoittaminen ovat tärkeitä. He haluavat olla sekä perheen elättäjiä että "lempeitä auktoriteettejä", käy ilmi Väestöliiton julkaisemasta perhebarometrista.

Barometrissa tarkastellaan, mitä äskettäin isäksi tulleet miehet ajattelevat isyydestään, lapsistaan, työstä ja perheestä. Kyselyyn vastasi reilu tuhat isää.

Isyyden parhaina puolina Väestöliiton kyselyyn vastanneet kuvasivat lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisen ja lapsen kanssa yhdessäolon ja puuhailun. Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista isistä oli ylpeitä isyydestään ja koki lapsen syntymän olleen parasta mitä heille oli tapahtunut.

Ongelmallisimpia asioita isyydessä kyselyn mukaan olivat työn ja perheen yhteensovittaminen, kasvatuskysymykset ja lapsen tarpeiden tunnistaminen.

Kyselyaineiston isistä 80 prosenttia oli ollut lapsen hoidon vuoksi pois työstä yli viikon isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla.

Kun kyselyssä isiltä tiedusteltiin, mitkä yhteiskunnan toimet edistäisivät parhaiten perheellistymistä ja takaisi perheiden hyvinvointia, niin useimmin isät näkivät perusäitiyspäivärahan korotuksen, lapsilisän huomattavan korotuksen ja työttömyyden alentamisen auttavan perheitä.

Vaikka kotityöt olivat edelleen paljolti naisten vastuulla, kyselyyn vastanneista isistä kuitenkin lähes 70 prosenttia uskoi pystyvänsä hoitamaan kodin ja lapset yhtä hyvin kuin puolisonsa. Kolme isää viidestä oli myös sitä mieltä, että naisen ja miehen tulee tehdä yhtä paljon kotitöitä.

Useiden isien mielestä heidän parisuhteensa oli vahvistunut ja parantunut lapsen syntymän myötä. Neljä viidestä isästä oli parisuhteeseensa tyytyväisiä.