1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Jätelaki riitaisana hallitukselta eduskunnalle

Hallitus on hyväksynyt pitkään kiistelemänsä jätelain muutosesityksen. Esitys repi hallituksen rivejä pahasti loppuun saakka. Nyt esitys lähtee eduskuntaan äänestyspäätöksellä 8 - 6.

Ympäristöministeriön esitys sai RKP:n ja Keskustan ministerien tuen. SDP:n ministerit vastustivat esitystä. Hallituksessa jätelain uudistuksesta on kinattu toukokuusta asti.

Ympäristöministeriön valmisteleman muutoksen mukaan kunnat eivät enää jatkossa päättäisi ja hallinnoisi kaikkien yhdyskuntajätteiden huoltoa. Nyt jätehuolto on yleensä kilpailutettu ja siirretty yksityisille, mutta päätösvalta on kunnilla.

Uudistuksen jälkeen esimerkiksi kauppojen jätteiden käsittely olisi jatkossa kaupan itsensä eikä enää kunnan vastuulla. Ministeriö uskoo, että näin kilpailu lisääntyisi ja yksityiset jätehuoltopalvelut kehittyisivät.

SDP:n ministerit vastustivat muutosta, koska ympäristöministeriönkin mielestä uudistus nostaa kotitalouksien jätehuoltokustannuksia ja laskisi jäteveron tuottoa. Lisäksi sosialidemokraatit katsovat, että muutokset jätehuollon vastuunjakoon pitäisi tehdä vasta jätehuollon kokokonaisuudistuksen yhteydessä.

Ympäristöministeriötä johtavan RKP:n puheenjohtajan Stefan Wallinin mielestä kokonaisuudistus valmistuu vasta neljän-viiden vuoden kuluttua. Wallinin mielestä jäteyritysten investoinnit viivästyisivät ilman nyt esitettyä uudistusta.

Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan ensi kesäkuun alussa.

Kauppojen hoidettava jätteensä itse

Jätelain osauudistus tarkoittaa pykälien 10 ja 13 uudistamista siten, että kaupan, hotellien ja muiden yksityisten elinkeinojen jätehuolto siirtyi näiden jätteiden tuottajien vastuulle. Kun puhutaan jätteistä, tarkoitetaan lähinnä bio- ja kaatopaikkajätettä.

Lakimuutoksen myötä kaupalla on mahdollisuus organisoida bio- ja kaatopaikkajätteen hävittäminen uudelleen.

S-ryhmän ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola sanoo, ettei uudistus tuo käytännössä suuria muutoksia.

- Lain hyväksymisellä ei ole merkitystä käytännön tasolla, jätehuolto toimii meillä ihan normaalisti. Pitkässä juoksussa kauppa voi tehokkaammin kilpailuttaa kumppaninsa.

Käytännössä esimerkiksi isojen kauppojen kaatopaikkajätteet voitaisiin kuljettaa yli kuntarajojen suuriin jätteenpolttolaitoksiin ja muuttaa energiaksi. Tämä onnistuu parhaiten suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympäristössä. Todennäköisesti kaukana maaseudulla kauppojen bio- ja kaatopaikkajäte kuljetettaisiin edelleen kuntien kaatopaikoille.

Muita jätteitä, kuten pahvia, pakkauksia, muovia tai puupakkauksia kauppa kierrättää jo nykyisin tehokkaasti.