1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Palmuöljyn käyttö biodieselissä huolettaa

Kansalaisjärjestöjen tietotoimiston Finnwatchin mukaan biodieselin raaka-aineeksi kaavaillun palmuöljyn tuotannolla on vakavia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Öljypalmuplantaasien tieltä raivataan mm. sademetsiä. Palmuöljyä suunnittelee raaka-aineeksi muun muassa johtavaksi biodieselin tuottajaksi pyrkivä Neste Oil.

luonto

Malesia ja Indonesia tuottavat suurimman osan maailman palmuöljystä. Neste Oil on ilmoittanut hankkivansa tarvittavan palmuöljyn vain parhailta malesialaisilta tuottajilta.

FinnWatch toteaa raportissaan, että useat malesialaisyhtiöt kuuluvat palmuöljy-yhdistykseen, joka on laatinut kestävyyden kriteerit. Osa yrityksistä testaa kriteereitä parin vuoden pilotissa.

Missään ei ei kuitenkaan tuoteta palmuöljyä, jolla olisi sertifikaatti kestävyydestä, koska tällaista sertifikaattia ei ole. Sekään ei FinnWatchin mielestä takaisin yksin kestävää tuotantoa, sillä kestävyys edellyttää vähintään riippumatonta verifiointijärjestelmää.

"Palmuöljyn tuotannolla vakavia ympäristövaikutuksia" FinnWatchin raportin mukaan palmuöljyn nykyisellä tuotannolla on vakavia ympäristövaikutuksia. Kun biopolttoaineiden ja palmuöljyn kysyntä kasvavat, öljypalmuplantaaseja laajennetaan. Etenkin Indonesiassa osa laajennuksista tapahtuu sademetsiin tai turvemaille. Uhanalaiset lajit menettävät elinympäristönsä, hiilinieluja katoaa ja ilmakehään vapautuu metaania, raportissa todetaan. Vaikutusta on myös tiuhalla rekkaliikenteellä plantaasien ja öljynpuristamojen välillä sekä muilla kuljetuksilla, sillä EU suurimpana ostajana on kaukana. Lisäksi palmuöljyn tuotannolla on Finnwatchin mukaan sosiaalisia vaikutuksia. Plantaasien tulo on johtanut kiistoihin maaoikeuksista muun muassa metsiä perinteisesti hyödyttäneiden alkuperäisasukkaiden kanssa. Väestöä on muun muassa pakkosiirretty plantaasien tieltä. Plantaasit työllistävät, mutta Finnwatchin mukaan työolot ovat kovat ja naistyöläiset muun muassa altistuvat ruiskutuksissa vaaralliselle torjunta-aineelle. Ongelmia on erityisesti Indonesiassa, mutta ainakin kahdeksalla suurimmalla malesialaisella yhtiöllä on FinnWatchin mukaan tytär Indonesiassa. Maan ystävät: Nesteen luovuttava palmuöljystä Ympäristöjärjestö Maan ystävät vaatii Nestettä luopumaan palmuöljystä energiaratkaisuna. Neste Oil on ilmoittanut välttävänsä tuottajia, jotka hävittävät sademetsiä. Maan ystävät ei kuitenkaan pidä uskottavana käytön rajautumista kestävästi tuotettuun palmuöljyyn, kun otetaan huomioon Nesteen suuret tuotantomäärät. Järjestön mukaan öljypalmuviljelmät ovat johtava metsätuhon syy Malesiassa. Palmuöljyn käyttö biopolttoaineena lisää palmuöljyn kysyntää ja tuotantoa, kun tuotannon nopea kasvu aiheuttaa jo nyt haittoja, järjestö sanoo. Palmuöljyä käytetään nykyisin pääasiassa ruoaksi ja rehuksi niin Euroopassa kuin kehitysmaissakin. Uuden laajamittaisen käyttökohteen myötä kasvava kysyntä tuottaa Maan ystävien mukaan ongelmia, vaikka ostajat pyrkisivät suosimaan kestävää tuotantoa. Kuluttajat päätyvät ostamaan öljynsä sademetsäraiskioilta, koska muuta ei ole riittävästi tarjolla, järjestö uskoo. Maan ystävät katsoo, että biopolttoaineet kyllä ovat osa kestävää energiaratkaisua, mutta raaka-aineen tuotannon tulee tapahtua ensisijaisesti lähialueilla luontoa mahdollisimman vähän kuluttavalla tavalla. Järjestön mukaan Euroopan energiahuollon rakentaminen etelän rahakasvien varaan aiheuttaisi valtavia ongelmia tuottajamaissa, sillä tarvittavat raaka-ainemäärät ovat niin suuria. YLE24

Lue seuraavaksi