Työryhmä: Maahanmuuttajien aikuiskoulutusta parannettava

Maahanmuuttajien, romanien ja vankien mahdollisuuksia osallistua aikuisten perus- ja lukiokoulutukseen olisi parannettava, vaatii aikuisopetusta pohtinut työryhmä selvityksessään.

Kotimaa

Työryhmä esittää muun muassa hanketta, jossa keskityttäisiin maahanmuuttajien suomen tai ruotsin taidon kohentamiseen sekä viranomaisten välisen yhteistyön lisäämiseen.

Pahimmassa syrjäytymisuhassa oleville tulisi työryhmän mukaan antaa mahdollisuus suorittaa aikuisopetuksen yhteydessä peruskoulun ensimmäiset kuusi luokkaa samoin kuin peruskoulun jälkeinen kymmenes luokka.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että lukio-opinnoissa voisi nykyistä paremmin hyödyntää aiempaa muuten kuin opintosuorituksina hankittua osaamista.

Aikuisten lukio-opiskeluun tulisi voida selvityksen mukaan saada opintotukea.

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa opetusministeri Antti Kalliomäelle perjantaina.

Lähteet: YLE24