Pohjanmaan joet ovat ennätyshappamia

Pohjanmaan rannikon joissa on havaittu happamuuden aiheuttamia kalakuolemia. Länsi-Suomen ympäristökeskus kertoo mitanneensa poikkeuksellisen alhaisia ph-arvoja koko marraskuun ajan erityisesti Perämeren rannikon pienissä joissa.

Kotimaa

Kaloja on löydetty kuolleina ainakin Luodon-Öjanjärven-alueelta ja Perhonjoesta. Ympäristökeskus ennakoi kalakuolemia myös muissa joissa.

Happamuus syntyi rannikon merestä kohonneeseen rikkipitoiseen maaperään kesän ja syksyn jatkuneen kuivuuden aikana. Voimakkaat sateet ovat nyt huuhtoneet happamuuden veistöihin.

Esimerkiksi Lohtajanjoesta on mitattu jopa alle neljän ph-lukemia, kun veden normaali ph-arvo Suomen jokivesistöissä on 6-7. Erityisen haitallista happamuus on ravuille sekä särki- ja lohikaloille.

Pohjanmaan rannikon korkea rikkipitoisuus on maailmanlaajuisestikin hyvin harvinainen ilmiö.

Lähteet: YLE Uutiset