Eduskunta sai aloitteen Sipoonkorven kansallispuistosta

25 kansanedustajaa eri puolueista on allekirjoittanut lakialoitteen Sipoonkorpeen perustettavasta kansallispuistosta. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on vihreiden kansanedustaja Heidi Hautala.

luonto

Lakialoitteen mukaan kansallispuisto perustettaisiin Sipoon ja Vantaan kuntien alueille.

Lopullisessa koossaan alue olisi laajuudeltaan 2 700 hehtaaria, josta 1 400 hehtaaria on valtion omistuksessa. Loput kuuluvat tällä hetkellä Helsingin ja Vantaan kaupungeille.

Hautala ehdottaa, että laki saatettaisiin voimaan valtion omistamien alueiden osalta heti. Helsingin ja Vantaan omistamat maat liitettäisiin puistoon joko tekemällä kuntien ja valtion kesken niistä sopimus tai hankkimalla ne valtion omistukseen. Myöhemmin kansallispuistoon voitaisiin vapaaehtoisin sopimuksin liittää myös muiden tahojen omistamia maita.

Kansallispuiston tarkoituksena olisi säilyttää pääkaupunkiseudun tärkein laaja metsäinen luonto- ja viheralue, siihen kuuluvat valtakunnallisesti arvokas metsämanner, iäkkäät metsät, kansallisesti arvokas lintualue, luonnontilaiset purot ja niillä esiintyvät eliölajit. Puistolla on myös tärkeä merkitys pääkaupunkiseudun asukkaille retkeily-, tutkimus- ja opetuskohteena.

Hautala painottaa, että hankkeen aloittamista ei pidä viivytellä. Sipoo-alueliitosta tutkineen selvitysmiehen Pekka Myllyniemen raportissa reilu kolmannes Helsingille luvatusta maa-alueesta sijaitsee Sipoonkorpeen kaavaillussa kansallispuistossa. Tämän vuoksi lakialoitteen mahdollisimman pikainen käsittely on erityisen tärkeää, Hautala sanoo.

Lähteet: YLE24