Kuntien harkinnanvaraiset tuet laskussa

Kuntien harkinnanvaraisen valtionavun määrä laskee tänä vuonna. Valtioneuvosto on päättänyt maksaa harkinnanvaraista tukea 70 kunnalle.

Kotimaa

Asiasta kertoi sisäministeriö torstaisessa tiedotteessaan.

Sekä avustusten hakijoiden määrä että myönnetty avustussumma laskivat viime vuodesta. Avustusta maksetaan yhteensä vajaa 29 miljoonaa euroa, kun viime vuonna sitä sai 105 kuntaa yhteensä 40 miljoonan euron edestä.

Avustusta saa kolmasosa sitä hakeneista kunnista. Suurimman summan saa Varkaus. Muutama työpaikkamenetyksistä ja paperiteollisuuden työnseisauksessa kärsinyt kunta sai jaossa erityiskohtelun.

Kuntien taloustilanteen pysyminen kireänä vaikutti siihen, että hakijamäärä oli edelleen korkea, vaikka myönnettävä määräraha oli selvästi edellisvuosia alhaisempi.

Tänä vuonna avustusta haki 211 kuntaa, yhteissummaltaan 237,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 avustusta haki 238 kuntaa yhteensä 282 miljoonan edestä. "Poikkeuksellisia tai tilapäisiä talousvaikeuksia" Valtionosuuslain mukaan harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Kunnat perustelivat avustuksen tarvetta muun muassa tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuus- ja veroperustemuutoksilla, palvelutarpeiden muutoksilla sekä poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla menoilla erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia. Avustus ei myöskään saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Rahoitusavustus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Avustukset maksetaan kunnille ilman eri hakemusta viimeistään 11. joulukuuta. Luettelo tukea saavista kunnista avustussummineen (siirryt toiseen palveluun)

YLE Uutiset