Paavo Lipponen ja Vuokko Nurmesniemi TaiKin kunniatohtoreiksi

Taideteollisessa korkeakoulussa on promovoitu yhteensä lähes sata maisteria, tohtoria ja kunniatohtoria.

kulttuuri

Taideteollisen korkeakoulun kolmannessa juhlallisessa promootiossa vihittiin yhdeksän uutta kunniatohtoria: Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, eduskunnan puhemies Paavo Lipponen, kuraattori, päätoimittaja Viktor Misiano Venäjältä, Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto, tekstiili- ja vaatetussuunnittelija Vuokko Nurmesniemi, emeritusprofessori Severi Parko, emeritusrehtori Itsuo Sakane Japanista; elokuvaleikkaaja Thelma Schoonmaker Yhdysvalloista ja johtaja, taiteilija Peter Weibel Itävallasta.

Kunniatohtoreiksi promovoidut ovat edistäneet taidemaailman kehittymistä.

Taideteollinen korkeakoulu kertoo esimerkiksi puhemies Paavo Lipposen tulleen tunnetuksi arkkitehtuurin, muotoilun ja kulttuurin puolestapuhujana.

Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin taas on edistänyt muotoilun asemaa yrityksessä jo konsernin pääjohtajana toimiessaan. Herlin on myös kannustanut yliopistoja vastaamaan kansainväliseen haasteeseen.

Viktor Misiano on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla nykytaiteen esittämiseen, pedagogiseen näytteillepanoon ja kuraattorikäytäntöihin sekä Venäjällä että muualla Euroopassa.

Ilkka Niiniluoto on ollut merkittävässä roolissa tukemassa Taideteollisen korkeakoulun tutkimus- ja jatkokoulutustoiminnan käynnistämistä 1980-luvulla.

Vuokko Nurmesniemi kansainvälisesti tunnetuin suomalainen tekstiili- ja vaatetussuunnittelija, ja työskentelee sekä vaikuttaa edelleen suomalaisen muotoilun hyväksi.

Severi Parkon vuosikymmenien työ muoto-opin opettajana ja taideteollisuuden professorina on jättänyt pysyvän jäljen useaan suomalaiseen suunnittelijasukupolveen.

Itsuo Sakane on japanilaisen IAMAS-akatemian perustaja ja emeritusprofessori sekä maailmanlaajuisesti arvostettu mediataiteen keräilijä ja asiantuntija, joka on seurannut alan kehitystä sen alusta alkaen.

Oscar-palkittu Thelma Schoonmaker on työskennellyt amerikkalaisessa elokuvateollisuudessa 1960-luvulta lähtien ja hänet tunnetaan erityisesti Martin Scorsesen elokuvien leikkaajana. Schoonmaker vieraili vuonna 2003 Taideteollisessa korkeakoulussa ja piti mieleenpainuvan luennon elokuvaleikkaamisesta.

Peter Weibel on perehtynyt erityisesti käsitetaiteeseen, performanssiin sekä kokeelliseen elokuva- ja mediataiteeseen. Hänen työnsä liittyy keskeisesti taidekasvatuksen alan nykytodellisuuteen, kuvan ja median suhteeseen ja niiden vaikuttavuuteen.

YLE Uutiset Kunniatohtoreiden tarkemmat esittelyt TaiKin sivuilla (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Promootion ohjelma