Hyppää sisältöön

Vanhanen ja Niinistö vastakkain vaaliväittelyssä

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) muistuttaa uusiutuvien energianlähteiden tarpeellisuudesta, kun taas kokoomuksen kansanedustajaehdokas, pankinjohtaja Sauli Niinistö liputtaa lisäydinvoiman puolesta.

Vanhanen ja Niinistö väittelivät Helsingissä Edistysmielisen keskustapolitiikan yhdistyksen varainhankintaseminaarissa. Liput tilaisuuteen maksoivat 500 euroa. Väittely oli ensimmäinen kevään eduskuntavaalien edellä. Pääministeriehdokas Vanhanen ei kiistä, etteikö porvaritilaisuudella olisi myös härnätty demareita.

Vanhanen muistutti, että energiankulutus ja ilmastonmuutos kulkevat yhdessä. Hän toi esille, ettei Helsinkiä voida lämmittää ydinvoimalla vaan jätteiden energiakäyttöä ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä pitää tehostaa.

Niinistö vastasi näyttämällä vihreää valoa ydinvoiman lisärakentamiselle. Toinen vaihtoehto on hänen mukaansa siirtyä pikaisesti kalliimpaan bioenergiaan. Ilmastonmuutoksen torjuntaa varten pitäisi luoda erillinen Euroopan metsärahasto. Se ostaisi, hankkisi ja kasvattaisi metsiä.

Talouspolitiikan kannanotot odotetuilla linjoilla

Talouspolitiikasta puhuttaessa Vanhanen pääsi kehaisemaan Suomen hyvää taloustilannetta. Näin myös seuraavalle hallitukselle on luotu hyvä pohja.

Vanhanen ylisti myös kuntauudistusta kauaskantoisimmaksi päätökseksi mitä viime aikoina on tehty. Hänen mukaansa kansainvälisen ympäristön kehitys on ratkaisevaa Suomen taloudelle.

Niinistö nosti puolestaan Suomen menestyksen avaimiksi tuloverotuksen kevennykset. Hän haastoi myös työmarkkinajärjestöt pohtimaan laaja-alaisesti koko työelämää.

"Venäjää pidettävä silmällä" Väittelyssä sivuttiin myös Venäjän taloudellista valtaa ja asemaa. Vanhasen mukaan Venäjän rooli maailmantaloudessa vahvistuu ja sitä vahvistumista pitää seurata. Niinistön mukaan uusi EU:n ja Venäjän välinen kumppanuussopimus voisi avata uusia mahdollisuuksia Euroopalle - mutta vain jos EU:lla on yhteinen Venäjä-politiikka. Vanhanen ehdottaa kriisipottia työttömäksi jääneille

Pääministeri Vanhanen arvioi TV1:n A-Zoom-ajankohtaisohjelmassa, että erillisen kriisipotin avulla voidaan aiempaa tehokkaammin puuttua työttömäksi jääneiden tilanteeseen. Hän viittaa etenkin Voikkaan tehtaan tapaisiin joukkoirtisanomisiin.

Vanhanen sanoi että täksi vuodeksi on varattu 30 miljoonan euron summa, jonka käyttöä on pohdittu ja valmisteltu tarkoin.

Pääministeri näki uudelleenkoulutuksen tärkeänä työllisyyttä parantavana seikkana. Merkittävänä asiana työllisyyden kannalta hän mainitsi myös talouskasvun jatkumisen.

Vanhanen ei uskonut, että mahdollinen kuudes ydinvoimala olisi kovinkaan suuri työllistäjä. Sen sijaan hän arvioi, että biopolttoaineen valmistus voisi parhaimmillaan luoda Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Hän ei suostunut A-Zoom-ohjelmassa suoraan vastaamaan kysymykseen, kannattaako hän lisäydinvoiman rakentamista.