Terveydenhuollosta valitetaan entistä enemmän

Terveydenhuollon virheistä tehdyt kantelut ja valvontapyynnöt ovat lisääntyneet huomattavasti. Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tehtiin viime vuonna 660 kantelua tai valvontapyyntöä. Määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Kotimaa

Myös lääninhallituksille terveydenhuollosta tehdyt valitukset ovat lisääntyneet samaan tahtiin. Suurin osa moitteista kohdistuu lääkäreihin.

Eniten huomautuksia ja kurinpitoitoimia aiheuttivat huumaavien lääkkeiden määräykset sekä potilasasiakirjojen puutteelliset merkinnät.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan kanteluiden määrän kasvu voi osaltaan johtua potilaiden yleisen tietoisuuden lisääntymisestä, mutta myös terveydenhoidon resurssipulasta ja kiireestä.

Sairaalajohtajat tyrmäävät puheet terveydenhuollon kriisistä

Sairaaloiden johtajat tyrmäävät valtiosihteeri Raimo Sailaksen huolen terveydenhuollon ajautumisesta kriisiin. Taloussanomien haastattelemat sairaalajohtajat katsovat, ettei kustannusten kasvu ole viemässä Suomen terveydenhuoltoa kriisiin.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujohtaja Pertti Palomäki sanoo, että Suomessa on rahaa enemmän kuin koskaan ja terveydenhuollon kustannukset ovat varsin kohtuulliset.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Kari Nenonen puolestaan sanoo, että Suomella on varaa pitää huolta vanhuksista ja sairaista, jos tuottavuutta parannetaan.

Terveysjohtajat kuitenkin kannattavat terveydenhuollon tehostamista. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin johtaja Kari Hassisen mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon pitää löytää konstit, joilla toiminta mahtuu kansantalouden raameihin.

Valtiosihteeri Raimo Sailas puhui terveydenhuollon kustannusten karkaamisesta käsistä taannoin Lääkäripäivillä.

Lähteet: YLE Uutiset