Usko talouteen yhä vahva

Kuluttajien luottamus talouteen on nyt vahvimmalla tasollaan kuuteen vuoteen. Tammikuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana.

talous

17 prosenttia kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Luottamus talouteen oli pitkän ajan keskiarvoa selvästi korkeammalla tasolla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin. Luottamusindikaattori kuvaa kuluttajien arviota omasta lähiajan taloustilanteestaan ja säästämismahdollisuuksistaan sekä arviota Suomen talous- ja työttömyyskehityksestä. Näistä ainoastaan näkemys säästämäismahdollisuuksista heikkeni tammikuussa hieman joulukuun lukemista.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajien luottamusindikaattori nousi lukemaan 18,3, kun se joulukuussa oli 18,2. Viime vuoden tammikuussa indikaattori oli 13,7:ssä.

Myös teollisuus luottaa tulevaan Teollisuuden luottamus tulevaisuuteen on vakaa. Teollisuuden luottamusindikaattorin pisteluku oli tammikuussa 14, kun se kuukautta aiemmin oli pisteen vähemmän. Luku on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella. Teollisuuden tuotanto-odotukset ovat niin ikään hyvällä tasolla ja tilauskanta vakaa. Tiedot on kerännyt Elinkeinoelämän keskusliitto. Teollisuuden ja rakentamisen luottamusindikaattorit kohosivat hieman, mutta palvelujen indikaattori laski tammikuussa. EK:n mukaan rakentamisen tilauskanta oli normaalia parempi. EK:n mukaan teollisuuden luottamusindikaattori oli kaikissa EU-maissa pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella. Suhteellisesti vahvimmat lukemat löytyivät Saksasta, Itävallasta ja Suomesta. Startel