Kuulovammaisille esitetään omaa kirjastoa

Opetusministeriön työryhmä luovutti keskiviikkona kulttuuriministeri Tanja Saarelalle (kesk.) muistion Viittomakielisen kirjaston perustamisesta. Työryhmä esittää, että ministeriö antaisi kirjaston ylläpitämisen Kuurojen Liiton tehtäväksi.

Toiminnallaan Viittomakielinen kirjasto edistäisi viittomakielisten asemaa tasa-arvoisina kansalaisina tiedon ja kulttuurin saavuttamisessa.

Kirjaston tehtäviin kuuluisi tuottaa, ostaa ja levittää viittomakielistä aineistoa kaikkien käyttöön. Toiminta rahoitettaisiin valtion budjettivaroilla.

Esityksen mukaan kirjasto sijoitettaisiin Kuurojen Liiton toimitilojen yhteyteen Helsinkiin. Kirjaston toiminta esitetään aloitettavaksi ensi vuoden maaliskuussa. Se tarvitsisi aluksi kolme työntekijää.