1. yle.fi
  2. Uutiset

Ilman tukia köyhyys uhkaisi joka kolmatta

Ilman sosiaalisia tulonsiirtoja köyhyys uhkaisi miltei joka kolmatta suomalaista. Tämä käy ilmi EU-komission maanantaina antamasta raportista, jossa on vertailtu jäsenmaiden sosiaalista tilannetta ja sosiaalipolitiikan linjauksia.

luonto

Suomessa on köyhiä vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin, mutta ilman sosiaalisia tulonsiirtoja köyhyys uhkaisi useampia kuin EU:ssa keskimäärin. Köyhyysriski ilman tulonsiirtoja on Suomessa erittäin korkea, 29 prosenttia, kun EU:n keskiarvo on vain 26 prosenttia. Tulonsiirrot tasaavat tulonjakoa niin, että Suomen 12 prosentin köyhyysaste on itse asiassa yksi talousalueen alhaisempia. Koko unionissa suhteellinen köyhyysaste on 16 prosenttia. Suhteellisesti köyhäksi luetaan EU.ssa taloudet, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta. Suomessa tulonsiirrot. Köyhyyden vaara koskee Suomessa erityisesti nuoria, joista monet ovat työttömiä ja opiskelijoita. Suomen ongelmia ovat rakenteellinen työttömyys ja heikoimpien ryhmien sitkeä syrjäytymiskierre. Lapset vaarassa syrjäytyä EU-raportissa todetaan, että suomalaisten lasten ja nuorten, samoin kuin päihteiden väärinkäyttäjien riski syrjäytyä on kasvanut. Lastensuojelun toimenpiteiden kohteiksi joutuneiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut hälyttävästi. Nuorisotyöttömyys on Suomessa yleisempää kuin muualla Euroopassa. Suomalaisten nuorten työttömyysaste oli vuonna 2004 yli 20 prosenttia, eli kaksinkertainen muun väestön työttömyysasteeseen verrattuna. Vanhusten elintaso oli Suomessa lähellä muun väestön elintasoa, mutta heidän elantonsa riippui muita suomalaisia useammin sosiaalisista tuista. Suomen väestö vanhenee nopeammin kuin muiden EU-maiden. Huoltosuhteen nopea kasvu jatkuu vuoteen 2025 asti, jolloin se hidastuu. Elinajanodote on Suomessa EU:n keskitasoa, mutta terveenä suomalaiset saavat elää lyhyemmän aikaa kuin muut. Naisten terveen elinajan odote on Suomessa jopa kymmenen vuotta alhaisempi kuin EU:ssa keskimäärin. Suomen sosiaaliturvakustannukset olivat himpun verran pienemmät kuin muissa EU-maissa. Suomi käyttää sosiaaliturvaan vajaat 27 prosenttia bruttokansantuotteestaan. EU:n keskiarvo on 27,3 prosenttia.

EU-maiden työministerit keskustelevat komission raportista maanantaina Brysselissä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi