Suomalaista alkuperäiskarjaa uhkaa sukupuutto

Sukevan vankilan avo-osaston lakkautus on johtamassa suomalaisen nautakarjarodun kyytön eli itäsuomenkarjan sukupuuttoon.

luonto

Sukevan vankilassa on hoidettu noin 50 kyyttölehmän karjaa vuodesta 1985 alkaen.

Maatilan vuokrasopimus aiotaan irtisanoa huhtikuussa ja yt-neuvottelut on aloitettu.

Rodun suojelusta vastuussa olevalle Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle MTT:lle sulkemispäätös tuli yllätyksenä. MTT:n mukaan Sukevan 50 eläimellä on ratkaisevan tärkeä osuus koko eläinrodun tulevaisuudelle. Karjan teurastus johtaisi suojelutoimenpiteiden loppumiseen ja rodun sukupuuttoon.

Kaikkiaan kyyttöjä on jäljellä noin 400. Sonneista on kerätty siemennestettä rodun suojeluohjelmaa ja eläinjalostustarpeita varten. Myös alkioita on koottu pakastegeenipankkiin.

MTT:n mukaan kyyttörodun geeniperimällä on kansainvälistä merkitystä. Tutkimukset osoittavat, että itäsuomenkarja on geneettisesti ainutlaatuinen. Sen suojeluarvo on merkittävin pohjoiseurooppalaisten nautarotujen joukossa.

Lähteet: YLE Uutiset