McKinsey: Suomen kohennettava tuottavuutta

Kansainvälinen konsulttiyhtiö McKinsey kehottaa Suomea kohentamaan julkisten palveluidensa tuottavuutta. Konsulttiyhtiön Suomen taloutta ruotivassa raportissa todetaan, että väestön ikääntyminen ja kansainvälisen kilpailun kiristyminen pakottavat julkisen sektorin tehostamiseen lähivuosina.

Kotimaa

Kansainvälisen yritysjohdon konsulttiyhtiön mukaan tämä on välttämätöntä, koska hoivapalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa rajusti. Raportissa esitetään myös kuntien määrän vähentämistä sataan ensi vuosikymmenen aikana.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää McKinseyn mukaan vuosittain jopa kolmen prosentin kasvua. Ilman reipasta tuottavuuden kasvua tämä ei ole mahdollista.

- Päättäjien tärkein prioriteetti tulee olla tuottavuuden parantaminen koko julkisella sektorilla nyt, kun laajamittaisia rakennemuutoksia tarvitaan joka tapauksessa suurten työntekijäjoukkojen jäädessä eläkkeelle, sanoo McKinseyn Suomen-johtaja Antti Pitkänen.

Talouden pitäminen vakaalla pohjalla edellyttää lisäksi työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin eli 100 000 uuden työpaikan luomista ensi vuosikymmenen aikana.

Palvelutyöpaikkojen häviäminen uhkana McKinseyn tutkimuksen mukaan Suomesta saattaa kuitenkin kadota vuoteen 2020 mennessä jopa 80 000 työpaikkaa esimerkiksi laskutuksesta ja tietotekniikan ylläpidosta. Kehitys olisi huolestuttava, sillä palvelualojen on toivottu kasvavan ja pelastavan Suomen, kun teollisuustyöpaikat katovat. Asiantuntijat uskovat, että tutkimuksen linja on oikea. Joidenkin mielestä työpaikkakato on kuitenkin paljon nyt ehdotettua pienempi. McKinseyn tutkimuksessa arvioidaan, että uudet syntyisivät nykyisiä huonommin palkatuille aloille, kuten kaupaan. Tietotekniikkapalveluiden teettäminen ulkomailla lisääntyy vauhdilla. Myös palvelualat joutuvat jatkossa kilpailemaan esimerkiksi Intian kanssa. Näin siksi, että helpot tehtävät, kuten laskujen lähettäminen voidaan tehdä yhtä hyvin Puolassa tai Kiinassa kuin Suomessakin. YLE Uutiset