Valokuvataiteen museon näyttely kutsuu kohtaamaan kuvia

Suomen valokuvataiteen museon perusnäyttely Helsingin Kaapelitehtaalla tarjoaa opastavaisen mutta kuviltaan tuoreenkin otoksen museon kokoelmasta. Näyttelyn koonneen taiteen tohtori Harri Laakson tarkoituksena on tarjota paikka ajattelemiselle ja kuvan kohtaamiselle.

Näyttelyn lähtökohtaa kuvaa sen aivoihin viittaava nimi Harmaa aines. Tarttumapintaa näyttely ajattelulle väljyydellään tarjoaakin: esillä on valokuvia Robert Capalta, Raoul Grünsteinilta, Elina Brotherukselta, Esko Männiköltä – yhteensä 20 taiteilijalta.

Taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin professori Laakso sanoo, että samalla kun näyttely on väljä, se on myös hänen oman ajattelunsa mukainen.

- Museot pyytävät tutkijoita ja taiteilijoita kokoamaan näyttelyitä museon kokoelmista, koska silloin näyttely on koottu yhteen jonkin muun kuin esimerkiksi taidehistoriallisen museojärjestyksen mukaan. Näin kyetään hetkellisesti ravistamaan museoiden ei-henkilökohtaista luonnetta, Porin taiteen ja median osastolla työskentelevä Laakso sanoo.

Omana lähtökohtanaan näyttelyä kootessaan Laakso piti sitä, kuinka valokuvaus on ajattelun kaltaista. Hän haastaakin, varsinkin näyttelyn yhteydessä julkaistussa esseekirjasessa.

- Valokuvista kirjoitetaan paljon siitä näkökulmasta, miten niiden merkitykset ovat rakentuneet. Itse olen kiinnostunut enemmän siitä, miten valokuva toimii. Eräs asia, minkä halusin nostaa esiin oli eräänlainen ”kuvan kohtaamisen jokamiehenoikeus”, Laakso sanoo. Rohkeutta omaan vaikuttumiseen

Laakso haluaa rohkaista luottamaan omiin tuntemuksiin kuvaa kohdatessa ja antaa kuvan vaikuttaa. Näyttelytila on jaettu neljän sanan alle. Ne ovat kohtaaminen, rohkeus, idylli ja lumous.

- En kuitenkaan halunnut painottaa neljää aihepiiriä teemoina, esimerkiksi otsikoimalla niitä tilassa, koska silloin kuvia olisi kenties yritetty katsoa vain niiden läpi. Toivottavasti tekstifragmenteissa on kuin hieman piilossa mahdollisuus myös ajatella asioita pidemmälle, Laakso kertoo.

Näyttelyä varten museon kokoelmiin hankittiin vain kahden taiteilijan töitä, Jyrki Parantaisen Scratches in Paradise 1 sekä Tuomo Rainion tietokonealgoritmilla toteutettuja kokeellisia kuvia. Näyttelyn osana ovat taiteilijatapaamiset, joista ensimmäinen on 17. maaliskuuta juuri Rainion kanssa. Huhtikuussa tavataan Aino Kannisto ja toukokuussa Raoul Grünstein. - Itseäni kiinnostaa, kuinka he näkevät oman työnsä suhteessa näyttelyssä luomiini asioihin. Mutta kenties aivan yhtä paljon toivon että he puhuvat siitä, kuinka heidän työnsä on jotain aivan muuta kuin se puoli, jonka siitä olen halunnut siitä nostaa esiin, Laakso sanoo. Syksyllä näyttely vaihtuu Jälkinäytökseksi. Laakso kertoo, että sama ajatuksellinen konsepti säilyy, mutta tematiikat vaihtuvat tai sama tematiikka paljastaa itsestään uuden puolen. Kokonaisuudessaan perusnäyttely on museossa ensi vuoden tammikuuhun asti. YLE Uutiset