Suomalaiset pitävät ilmastonmuutosta aikamme suurimpana ympäristöuhkana

Lähes kaikki suomalaiset uskovat, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n mielipide- ja asennekyselystä.

luonto

Kyselyn mukaan 88 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta aikamme pahimpana ympäristöuhkana. Kahdeksan prosenttia ei osannut sanoa ja vain viisi prosenttia ei ollut samaa mieltä väitteen kanssa.

Vähiten ilmastonmuutosta pelkäsivät 31 - 40-vuotiaat ja maatalousyrittäjät. Puolueista huolettomimmin ilmiöön suhtautuivat Kristillisdemokraattien ja RKP:n jäsenet. Naiset ottavat ilmastonmuutoksen selvästi miehiä vakavammin.

Suomalaisten suhtautuminen maapallon tulevaisuuteen on synkkä. Väitettä, että "pyrkimällä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ihminen tuhoaa vähitellen luonnon ja lopulta jopa itsensä" piti totuudenmukaisena 76 prosenttia eli kolme neljäsosaa suomalaisista.

Tästä huolimatta vain 65 prosenttia kansasta olisi valmis tinkimään elintasostaan saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Runsas puolet suomalaisista (55 %) ajattelee, että teollisuus ja elinkeinoelämä toimivat ympäristöasioissa vastuullisesti. Näin ajattelevien osuus on viime vuosina ollut pienessä laskussa.

Väitteen, jonka mukaan luonnonmsuojelun nimissä taloudellista toimintaa rajoitetaan liikaa, hyväksyi 34 prosenttia. Samalla 46 prosenttia arveli, ettei suojelu rajoita taloutta liikaa. Viimeksimainittujen osuus on kasvussa.

Ydinvoiman lisärakentaminen jakaa kansaa selvästi. 40 prosenttia vastaajista hyväksyi kuudennen ydinvoimalan rakentamisen, 39 prosenttia vastusti. Miehet hyväksyvät ydinvoiman selvästi naisia halukkaammin.

Lähteet: YLE Uutiset