Hämeen haja-asutukselle vesihuoltoavustuksia

Avustuksen sai kahdeksan kantahämäläistä hakijaa.

jäteveden käsittely

Hämeen ympäristökeskus on jakanut yhdyskuntien vesihuollon kehittämiseen avustuksia yhteensä 900 000 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön 800 000 euron määrärahasta myönnettiin avustus yhdeksälle haja-asutuksen yhteistä vesihuoltoa edistävälle hankkeelle ja viidelle vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta ja yhteistyötä edistävälle hankkeelle. Ympäristöministeriön 100 000 euron määräraha jaettiin kolmelle haja-asutuksen yhteisviemäröintiä edistävälle hankkeelle.

Myönnettävillä avustuksilla pystytään järjestämään yhteinen vesihuolto yhteensä noin 700 haja-asutusalueen taloudelle. Kanta-Hämeessä avustuksen saivat Ypäjän, Tammelan ja Jokioisten kunnat sekä Riihimäen kaupunki, Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy, Piirilammen vesiosuuskunta Hausjärveltä, Hämeenlinnan Seudun vesi Oy sekä Janakkalan Vesi.

Ympäristökeskukselle tuli Kanta-Hämeestä 11 hakemusta.

Lähteet: YLE Häme