Valvoja: Sähköverkkoa lyöty laimin

Energiamarkkinavirasto selvitti verkkoliiketoiminnan taloudellista ja teknistä kehitystä vuosina 2005 - 2010.

talous

Sähkönsiirrosta vastaavilla verkkoyhtiöillä on hyvät taloudelliset edellytykset uusia sähköverkkoa, ilmenee Energiamarkkinaviraston raportista. Hyvistä tuloksista huolimatta osa verkkoyhtiöistä on lyönyt laimin korvausinvestointeja.

- Korvausinvestoinneista olisi pitänyt huolehtia paremmin varsinkin viimeisten viiden vuoden aikana kun ongelmia on ilmennyt, analyytikko Mikko Friipyöli toteaa.

Sähköverkon korjausvelkaa on kertynyt 100 - 200 miljoonaa euroa vuosina 2005 - 2010.

Friipyöli muistuttaa, etteivät kaikki yhtiöt ole lyöneet laimin korvausinvestointeja. Virasto aikoo silti penkoa yhtiökohtaisia korvausinvestointeja yhä tarkemmin.

Verkkoyhtiöiden liikevoitot ovat lihoneet merkittävästi vuosina 2005 - 2010.

- Liikevoittojen taso on keskimäärin korkealla ja sijoitetun pääoman tuotot ovat varsin kohtuulliset verrattuna muihin toimialoihin, Friipyöli sanoo.

Verkkoliiketoiminta on keskittynyt kahdelle yhtiölle: Fortumille ja LNI-verkolle (entinen Vattenfall Verkko Oy). Niiden osuus alan liikevaihdosta oli lähes kolmannes vuonna 2010. Alan liikevaihto oli yli 1,4 miljardia euroa.

Sähkönsiirto kallistunut maltillisesti

Yhtiöt ovat tahkoneet hyvää tulosta, mutta sähkön siirtohinnat ovat reaalisesti nousseet vain keskimäärin kuusi prosenttia kymmenessä vuodessa. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 hinnat kallistuivat 15 prosenttia.

Friipyölin mukaan osa yhtiöistä perii siirrosta alihintaa.

- Merkittävä osa yhtiöistä ei peri suurinta kohtuullista tuottoa ja ovat alijäämäisiä. Osalla olisi mahdollista periä asiakkailta enemmän.