Kunnanjohtajan virat eivät vedä

Pätevän kunnanjohtaja löytäminen avoinna olevaan virkaan on Keski-Pohjanmaalla vaikeinta koko maassa.

kunnanjohtajat

Tämä käy ilmi kuntaliiton tekemästä selvityksestä. Koko maassa kiinnostus kunnanjohtajan virkoihin on vähentynyt viime vuosina. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin joka neljännessä tapauksessa virka on joudutta laitta uudelleen hakuun.

Tutkimuksen mukaan pätevän kunnanjohtan löytäminen oli hankalinta Keski-Pohjanmaan ohella Itä-Uudellamalla.

Viime vuonna koko maassa avoinna olleisiin kunnanjohtajan virkoihin ilmoittautui keskimäärin kaksitoista hakijaa.

Virka joudutaan laittamaan uudelleen haettavaksi useammin pienissä kuin suurissa kunnissa.

Kymmenen vuotta sitten avoinna olleeseen virkaan oli keskimäärin 18 hakijaa ja hakuaikaa jouduttiin jatkamaan vain noin joka kymmenennessä tapauksessa.

Kunnan koolla ei ole suurta vaikutusta hakijamääriin. Vähiten hakijoita on ilmoittautunut kaikkein suurimpiin eli yli 45 000 asukkaan kuntiin. Eniten hakijoita on riittänyt 5 000–10 000 asukkaan kuntiin.

Alueelliset erot suuria

Kunnan maantieteellinen sijainti vaikuttaa selvästi hakijamääriin. Pätevän johtajan löytäminen osoittautui vaikeimmaksi Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla. Keskimääräistä selvästi hankalampaa viran täyttäminen oli myös Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Maan keskiarvoa selvästi enemmän viranhakuun ilmoittauduttiin Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan kuntiin riitti hieman keskimääräistä enemmän hakijoita.

Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö arvioi, että kuntajohtajan työn vetovoiman hiipumisen syyt voivat löytyä 1990-luvun lamasta. Niukkenevien resurssien aikana työn luonne on muuttunut ja houkuttelevuus on kadonnut.

– Myös palkkauksen jälkeenjääneisyys voi vaikuttaa pätevien johtajien hakeutumiseen muille aloille, Lepistö lisää.

Kunnanjohtajan keskimääräinen kokonaisansio on noin 5 500 euroa kuukaudessa. Kunnanjohtaja vastaa kunnan strategisesta johtamisesta ja edunvalvonnasta yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

Sukupolvenvaihdos jo käynnissä

Kuntaliiton tutkijan Anni Jäntin mukaan johtajakenttä on lähivuosina kovassa myllerryksessä. Sukupolvenvaihdoksen myötä nuorille asiantuntijoille tarjoutuu mielenkiintoisia ja haastavia johtamistehtäviä.

– Noin puolet kunnanjohtajista jää eläkkeelle seuraavien viiden vuoden aikana, eli paikkoja vapautuu enemmän kuin koskaan aiemmin. Liikettä johtavien viranhaltijoiden tehtävissä tapahtuu myös kuntaliitosten myötä, sillä kunnanjohtajan virasta muihin johtotehtäviin siirtyneistä osa haluaa luultavasti palata takaisin samoihin tehtäviin.

– Kilpailussa valtion ja yksityisen sektorin kanssa kuntien on oltava vetovoimaisia parhaan johtajapotentiaalin saamiseksi kuntapuolen käyttöön, Jäntti painottaa.

Kuntaliitto tarjoaa kunnille välineitä sopia kuntajohtamisen periaatteista.

– Hyvä johtaminen on yksi kunnan strategisista menestystekijöistä, joka osaltaan lisää kiinnostusta kuntaa kohtaan, Jäntti sanoo.

Kuntaliitto on antanut suosituksia hyvän johtamisen osa-alueisiin liittyen. Tällaisia ovat esimerkiksi toimiva työnjako poliittisen ja viranhaltijajohdon välillä, johtajasopimusmenettely ja palkkauksen sitominen työn vaativuuteen.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa