Kainuuseen halutaan kunnanjohtajaksi

Kunnanjohtajan työ Kainuussa kiinnostaa maan keskiarvoa enemmän. Koko maassa kunnan- ja kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden määrä on vähentynyt. Puolet kunnanjohtajista jää eläkkeelle seuraavien viiden vuoden aikana, joten paikkoja vapautuu enemmän kuin koskaan aiemmin.

kunnanjohtajat

Kainuun kunnanjohtajan virat kiinnostavat yhä. Maakunnassa virkoja on haettu maan keskiarvoa selvästi enemmän tällä vuosikymmenellä.

Viime vuonna Sotkamon kunnanjohtajan virkaa haki 24 ja Ristijärven virkaa 19 henkilöä. Kajaanin kaupunginjohtajan virkaa haki kuusi henkilöä, ja lisäksi kaksi tuli mukaan valintaan suostumuksella.

Koko maassa kuntajohtajan virkaa hakeneiden määrä on 2000-luvulla vähentynyt ja hakuaikoja on jouduttu jatkamaan yhä useammin. Kuntajohtajien mukaan kiinnostuksen hiipuminen virkoja kohtaan johtuu kuntatalouden tiukentumisesta, työnkuvan muutoksesta ja ansiokehityksestä. Kuntajohtajien keskiansio on noin 5500 euroa.

Kunnan sijainti vaikuttaa selvästi hakijamääriin. Pätevän johtajan löytäminen on ollut vaikeinta Keski-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla. Keskimääräistä selvästi hankalampaa viran täyttäminen on myös Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Maan keskiarvoa selvästi enemmän viranhakuun ilmoittauduttiin Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan kuntiin riitti hieman keskimääräistä enemmän hakijoita.

Puolet kunnanjohtajista jää eläkkeelle seuraavien viiden vuoden aikana, joten paikkoja vapautuu enemmän kuin koskaan aiemmin. Koko maassa kunnanjohtajien virantäyttö on vaikeaa.

- Liikettä johtavien viranhaltijoiden tehtävissä tapahtuu myös kuntaliitosten myötä, sillä kunnanjohtajan virasta muihin johtotehtäviin siirtyneistä osa haluaa luultavasti palata takaisin samoihin tehtäviin, kertoo Kuntaliiton tutkija Anni Jäntti.

Lähteet: YLE Uutiset / Jouni Pilto