Ypäjän jätevedet Loimaalle?

Ypäjä pohtii neuvottelujen aloittamista Loimaan vesihuoltolaitoksen kanssa jätevesien käsittelystä.

Ypäjä

Ypäjä saattaa toimittaa jätevetensä Loimaalle. Ypäjän tekninen johtaja Jouko Käkönen on sitä mieltä, että Ypäjän tulee aloittaa neuvottelut jätevesien käsittelystä Loimaan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Jätevesiviemäreiden rakentaminen Ypäjältä Loimaalle tulee halvemmaksi kuin Ypäjältä Forssaan. Mikäli putket tehdään Loimaan suuntaan, järjestelmään saadaan liitettyä myös Loimaan Kauhanojan asutus.

Myös Humppila ja Jokioinen miettivät parhaillaan, siirtävätkö ne jätevetensä Loimijoen ylä- vai alajuoksulle.

Lähteet: YLE Häme