Työttömät tukevat veteraaneja

Ypäjän pitkäaikaistyöttömät auttavat sotaveteraaneja näillä näkymin myös tänä vuonna.

Ypäjä

Ypäjän kunnanjohtaja Sinikka Malin esittää kunnanhallitukselle, että kunta maksaa Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän osastolle työllistämisavustusta pitkäaikaistyöttömien ypäjäläisten palkkaamiseen.

Avustus on noin 250 euroa kuukaudessa työllistettävää avustajaa kohden.

Lähteet: YLE Häme