Ulvilaan suunniteltu jätteenkäsittelynlaitos hakee ympäristölupaa

Biowatti haluaa laajentaa Ulvilaan suunniteltua jätteenkäsittelylaitostaan. Nähtävillä oleva ympäristölupahakemus ei tyydytä kaikkia alueesta kiinnostuneita.

Ulvila

Biowatti Oy:n suunnitelmasta laajentaa Ulvilaan biopolttoaineterminaalia halutaan tehtävän ympäristönvaikutustenarviointi. Suunnitelmasta tehdyn muistutuksen mukaan uusi ympäristölupahakemus ei ole riittävä.

Lassila & Tikanoja Oy:n tytäryhtiö Biowatti sai elokuussa ympäristöluvan Ulvilan Pitkärannalle rakennettavaa biopolttoaineterminaalia varten. Uusi suunnitelma laajentaisi alueen 1,5 hehtaarista lähes neljän hehtaarin suuruiseksi. Puuaineksen lisäksi alueella käsiteltäisiin myös alkulajiteltuja yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä.

Lassila & Tikanojan Turun laitokselta Ulvilaan kuljetettavia jätepaaleja varten rakennettaisiin oma halli. Sieltä jätepaalit siirrettäisiin kierrätyspolttoaineeksi muun muassa Kaanaan voimalaitokseen.

Alueella varastoitaisiin ja käsiteltäisiin vuosittain yhteensä noin 50 000 tonnia jätettä.

Hankkeen ympäristölupahakemus on esillä Ulvilan kaupungintalolla ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa vielä kuluvan viikon ajan.

Lähteet: YLE Satakunta