Kymenlaakson vesihuollolle kehittämissuunnitelma

Kehittäminen merkitsee vedenhankinnassa alueellisen yhteistyön lisäämistä ja kunnallisten vesihuoltoverkostojen yhdistämistä.

jäteveden käsittely
Jätevedenpuhdistamo Kouvolan Mäkikylässä
Jätevedenpuhdistamo Kouvolan MäkikylässäRaine Martikainen / YLE

Kymenlaaksolaisten talousvesi tulee jatkossakin nykyisistä vedenottamoista. Sensijaan jätevedenpuhdistamoja maakuntaan tulee jäämään vain kaksi, ilmenee vastavalmistuneesta Kymenlaakson vesihuollon kehittämissuunnitelmasta.

Vuoteen 2020 ulottuvan suunnitelman toisessa vaiheessa vedenhankinnan varmuutta parannetaan ottamalla käyttöön Selänpään pohjavesivarat. Tuolloin Kuusankosken Pilkanmaan pintavesilaitos voidaan sulkea.

Kunnallisia jätevedenpuhdistamoja suunnitelman mukaan jää vain Kouvolan Mäkikylään ja Kotkan Mussaloon. Kehittämissuunnitelmassa ei ole esitetty ratkaisua lietteenkäsittelystä tulevaisuudessa.

Lähteet: YLE Kymenlaakso