Lappi sai reilusti maataloustukia

Lapin maataloutta rahoitettiin viime vuonna lähes 7 miljoonalla eurolla. Lapissa rahoitusvuosi oli hyvä tukien hakukielloista huolimatta.

investointituki

Lapin maatalous sai viime vuonna investointitukea lähes 7 miljoonaa euroa. Valtaosa kohdistui lypsykarjatalouteen, ja uusia navettainvestointeja rahoitettiin 13 kappaletta. Osa TE-keskuksen myöntämistä investointituista oli suurimman osan vuodesta hakukiellossa, mutta rahoituspäätöksiä saatiin silti hyvin tehtyä.

Viime vuoden alusta lähtien maatalouden investointitukia ei ole voinut hakea jatkuvasti, vaan niistä järjestetään hakukierroksia. Näin ollen hakemusten on oltava aiempaa täydellisempiä, sillä myös päätökset on tehtävä määräajassa. Maatalouden investointitukien tämän vuoden toinen hakukierros alkaa tänään.

Maatalouden rakennetukijärjestelmä uudistettiin viime vuoden alussa. Maatalouden investointituessa ei ole enää jatkuvaa hakua, vaan vuosittain järjestetään hakukierroksia. Hakukierrosten jälkeen TE-keskus tekee hankkeisiin päätökset, jonka jälkeen hakija voi aloittaa investointihankkeen toteuttamisen.

TE-keskuksilla on päätösten antamiseen rajoitettu aika, joten rahoitettavien hakemusten tulee olla hyvin täytettyjä ja niiden tulee sisältää jo hakuvaiheessa tarvittavat liitteet. Riittävää maitokiintiötä ei enää tarvitse olla hankittuna tukea myönnettäessä, vaan sen hankkimiseen myönnetään viiden vuoden määräaika.

Ensimmäinen investointien hakukierros käynnistyi keväällä, jolloin oli mahdollisuus hakea tukea salaojitukseen ja maanhankintoihin. Toisella hakukierroksella haussa olivat maatilojen lämpökeskusten ja turkistalouden investoinnit. Laaja investointien haku käynnistyi lokakuulla ja jatkui tammikuun alkupuolelle saakka. Jatkossa investointituen haku järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Seuraava hakukierros alkaa 15.2.

Ennen uuden tukijärjestelmän mukaisen haun avautumista TE-keskuksessa tehtiin rahoituspäätöksiä vuonna 2007 vireille tulleisiin hakemuksiin vanhojen säädösten pohjalta. Vuoden 2008 aikana rahoitettiin yhteensä 13 navettainvestointia ja yksi lampola, joihin myönnettiin avustusta yhteensä 2 milj. euroa ja korkotukilainaa 2,4 milj. euroa. Maatilojen lämpökeskuksia rahoitettiin 4 kpl. Maanhankintoja rahoitettiin 13 päätöksellä ja jalostuseläinten hankintaa tuettiin 18 päätöksellä.

Lypsykarjatilat investoivat

Tämän vuoden tammikuussa päättyneen investointien laajan hakukierroksen aikana vireille tuli 17 investointitukihakemusta, joista puolet kohdistui tuotantorakennusinvestointeihin. Investointihalukkuutta on etenkin lypsykarjataloudessa. Vaikka karjarakennusinvestoinnit olivat hakukiellossa lokakuussa alkaneeseen hakukierrokseen saakka, meijerimaidon viitemäärien kysyntä pysyi viime vuoden korkeana. Ostotarjoushakemuksia jätettiin vuoden hakukierrosten aikana 80 kappaletta. Ostohalukkuutta oli huomattavasti enemmän kuin jaettavissa olevia litroja.

Alueella myytiin vapaassa tuottajien välisessä kaupassa viitemääriä noin 1,7 miljoonaa litraa. Alueen ulkopuolelta ostettiin 70 000 litraa ja ulkopuolelle myytiin 680 000 litraa. Vapaan kaupan helpottamiseksi on tullut voimaan asetus, joka mahdollistaa myytävän viitemäärän pilkkomisen useampaan osaan.

Maitokiintiöitä vuokrattiin viime vuonna yhden tuotantokauden ajaksi 2,5 miljoonan litran edestä. Investoivien tilojen on mahdollista vuokrata kiintiötä pois tilalta kolmena vuonna peräkkäin investoinnin keskeneräisyydestä johtuen. Muiden tilojen kohdalla tilapäinen kiintiöiden vuokrausmahdollisuus on edelleen vuosi, jonka jälkeen kiintiö palautuu vuokranantajan käyttöön.

Loppuvuodesta maitokiintiöasetuksesta poistettiin peltoalavaatimus. Aiemmin tilalle voitiin vahvistaa enintään 12 000 kiintiölitraa peltohehtaaria kohden. Asetusmuutos helpottaa tuotantoaan laajentavien maitotilojen tilannetta, kun investoinnit voi jatkossa kohdistaa pellon sijasta esimerkiksi uusiin lehmäpaikkoihin.

Porotalouden rahoitus vanhalla tasolla

Porotalouden investointirahoitus aikaisempien vuosien tasolla hakukiellosta huolimatta. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituksen haku keskeytettiin viime vuoden alusta lähtien johtuen tukiin sovellettavien säädösten muutostarpeesta EU:n lainsäädännön muututtua.

Haun keskeytymisestä huolimatta TE-keskuksessa voitiin rahoittaa ennen hakukieltoa vireille tulleita hakemuksia: Vuoden aikana rahoitettiin 248 porotalouden investointihanketta yhteensä noin 1,6 miljoonalla eurolla. Yksityisten porotalousyrittäjien investoinnit (186 kpl) kohdistuivat lähinnä irtaimistoinvestointeihin. Paliskuntien investointeja rahoitettiin 62 kpl.

Haku avautui uudelleen vasta marraskuussa. Säädösmuutosten myötä porotalouden investointituen hakija voi aloittaa investoinnin vasta saatuaan TE-keskuksen myöntöpäätöksen. Myös lainan nostamiseen tarvitaan aina TE-keskuksen antama nostolupa. Maatalouden investointitukirahoituksesta poiketen porotalouden investointitukien haku on jatkuva.

Porotaloudelle maksettavaa eläinkohtaista tukea myönnettiin 26 euroa elo­porolta. Eläinkohtaisen tuen piirissä oli Lapin läänissä 835 tuen saajaa ja tukea maksettiin noin 138 000 eloporosta yhteensä noin 3,58 milj. euroa.

Sukupolvenvaihdoksia edistetään

Tilanpidon aloittamiseen myönnettävän nuoren viljelijän aloitustuen haku alkoi maatalouden osalta toukokuussa ja porotalouden osalta lokakuussa. Aloitustukea myönnettiin loppuvuoden aikana yhdeksälle maatilalle ja viidelle porotilalle. Aloitustukea voi hakea jatkuvasti.

Lapin TE-keskuksen yhtenä kuluvan vuoden painopisteenä on saada nuoria aloitustukien avulla kiinnostumaan alkutuotannosta. Maatalous- ja maaseutuyrittäjien sukupolven-/omistajanvaihdoksia pyritään edistämään myös Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian käynnistämän sukupolvenvaihdos maaseudulla -koulutushankkeen kautta.

Lähteet: YLE Uutiset