Kirkkopuiston parkkihallikaava viivästyy

Kirkkopuiston asemakaavan muutosehdotus lykkääntyy kuukaudella. Syynä on kaupunginhallituksessa tapahtunut muotovirhe.

Kirkkopuisto, Jyväskylä

Muotovirhe lykkää Jyväskylän keskustan asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyä kuukaudella. Kirkkopuiston alle suunnitellun pysäköintihalli vaatii kaavamuutoksen, jota oli alunperin tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa tänään. Kaupunginlakimies Annaliisa Lehtinen kertoo, että muotovirhe tapahtui kaupunginhallituksessa, jonka jäsen, demareiden Tuulikki Väliniemi on myös kirkkoneuvoston jäsen. Seurakunta on pysäköintihallihankkeen yksi asianosainen.

Kaavan muutosehdotus on asetettu uudestaan julkisesti nähtäville. Lausunnot pyydetään vielä asianosaisilta, muun muassa seurakunnalta ja museolta, mikäli he haluavat tuoda esiin uusia näkökulmia. Muuten aiemmin saadut lausunnot otetaan huomioon. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuuston käsittelyyn maaliskuun puolivälissä, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy asian kiireellisenä ennen valtuuston maaliskuista kokousta.