Psykoottisia häiriöitä eniten Pohjois-Suomessa

Psykoottisia häiriöitä esiintyy eniten Pohjois-Suomessa. Suomalaistutkimuksen mukaan pohjoissuomalaisista 4,6 prosenttia on sairastunut elämänsä aikana johonkin psykoottiseen häiriöön. Vastaava luku oli 2,2 prosenttia Lounais-Suomessa, jossa psykoottisia häiriöitä esiintyi vähiten.

skitsofrenia ja psykoottispiirteiset häiriöt

Alueellinen vaihtelu oli suurinta skitsofrenian ja muiden ei-mielialaoireisten psykoosien esiintyvyyden välillä. Sen sijaan mielialaoireisten psykoosien eli kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja psykoosioireisen masennuksen esiintyvyydessä ei havaittu alueellista vaihtelua.

Tämä tukee näkemystä, että näillä sairausryhmillä on ainakin osittain erilaisia syitä. Alueellisessa vaihtelussa syntymäpaikka oli tärkeämpi tekijä kuin nykyinen asuinpaikka.

Monissa länsimaissa suurkaupungissa syntyminen ja kasvaminen on lisännyt todennäköisyyttä sairastua psykoottiseen häiriöön. Suomessa sen sijaan ei havaittu kaupunki-maaseutu -eroja yksittäisten häiriöryhmien kohdalla.

Lähteet: YLE Lappi